TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETIK FÖR ALLA

Font - Estetik För Alla

Kan man med drama som redskap träna personer med funktionshinder att göra sina röster hörda i samhället?

Dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Genom dramaövningar undersöker eleverna både sin egen identitet och samspelet med andra människor.

– Mina elever är tyvärr vana vid att folk talar över huvudet på dem. Jag jobbar med att de ska känna att de får tid att kommunicera, säger Malin.

Medverkar gör även Cecilia Ferm Almqvist, Mikhael Mikalides, Kristina Rilbe och John O’Toole.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETISKA LÄRPROCESSER

Font - Estetiska Lärprocesser

Sånglektioner för femåringar i Baraskolan? Javisst!

I Svedala får alla kommunens förskolebarn upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor.

Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har vi bland annat sett hur barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Medverkar gör även Marie-Louise Hansson Stenhammar, Sten Canevall, Laura Brännström och Ulla Wiklund.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETIKENS KRAFT

Font - Estetikens Kraft

Kan man lära sig att bli kreativ? Och hur hänger estetiken ihop med andra skolämnen?

På Hortlaxskolan i Piteå fördjupar eleverna i åk 7-9 sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande.

– Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential, säger Stefan.

Medverkar gör även Tomas Forslund, Eva Österlind, Anna Furudahl och Sara Bengtsson.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se