TEMA: LÄRARENS ARBETSMILJÖ

Font - Lärarens arbetsmiljö

Vad kan man göra för att skapa ett gott arbetsklimat? Visättraskolan i Huddinge är en arbetsplats där personalen trivs och stannar kvar. Rektor Semira Vikströms mål är att få alla att dra åt samma håll. För att det ska lyckas behöver alla medarbetare känna sig engagerade och sedda, och att man lyfter både det som är jobbigt och det som är bra. Läraren Henrik Bartoldsson håller med sin rektor och betonar vikten av att visa omtanke.

– Det finns en öppenhet kring att man ibland behöver hjälp. Det gör att andan blir tillåtande och att man hjälper varandra, säger Henrik

Medverkar gör även Agneta Olander, Elin Lavén och Carola Aili.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se