TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– FRAMTIDENS LÄRANDE

Font framtidens lärande

Hur kan skolan utveckla sitt arbete inför framtiden? Hur kommer framtidens lärande att se ut? Och hur påverkar det lärarkåren?

Vi besöker Antnässkolan utanför Luleå och rektor Agneta Hedenström. Hon är starkt engagerad i skolutveckling och har funderat mycket kring framtidens skola och vilka kompetenser framtida lärare måste ha. Hon lyfter bl a vikten av digital kunskap, öppnare klassrum och ökat kollegialt samspel.

– Den framtida skolan handlar mycket om att lära sig att lära. Att ta vara på fakta, analysera, generalisera, jämföra och så vidare, menar Agneta.

Medverkar gör även Engin Ilyaz, Anna Hälinen, Karin Brånebäck, Jan Allegaert, Avnish Dhesi och Karin Berg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– DEN LÄRANDE LÄRAREN

Font den lärande läraren

Hur kan skolan jobba med kompetensutveckling? Vilket ansvar har lärarna själva? Och hänger det ihop med läraryrkets status?

Vi besöker Grindtorpsskolan i Alby och Tülay Gürgün, modersmålslärare och mediepedagog. Till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara av intresse för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Hon tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras.

– Det går inte att bara lita på sina gamla kunskaper och göra ett jobb. Som lärare måste man kompetensutveckla sig hela tiden, säger Tülay.

Medverkar gör även Felix Schultze, Anna-Karin Frisk, Camilla Thornberg och Per Kornhall.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– ATT ERÖVRA YRKET

Font att erövra yrket

Varför bli lärare? Vad ska man tänka på? Och vilka egenskaper behövs?

Vi besöker Knutbyskolan i Rinkeby. Christina Maelan är lärare och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Medverkar gör även Cecilia Johansson, Elin Molander, Tommy Lucassi och Jan Håkansson.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se