TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– TEXT MER ÄN SKRIFT

Text - mer än skrift I skolan möter eleverna mest skrivna texter eller film. Men hur kan vi använda alla de texter eleverna möter på sin fritid – i skolan?

Lärlabbet besöker läraren Malin Granström på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. Här får eleverna leta efter texter hemma och berätta om dem i skolan. På så sätt får de syn på sitt eget läsande. Många bitar ska på plats när man lär sig läsa och läsande och skrivande är starkt förknippat med den egna identiteten.

– När vi tar in elevernas olika textvärldar hjälper det dem att börja se sig själva som läsare, säger Malin.

Medverkar gör även Mathias Rosenqvist, Linda Sonesson, Anette Svensson, Anna-Lena Godhe.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– SAMTALA OM TEXTER

Font - Samtala om texter

Svenska elever har allt svårare att förstå vad de läser. Ett effektivt sätt att hjälpa eleverna in i texten är att ha strukturerade textsamtal – i alla ämnen. Hur gör man det?

Lärlabbet besöker läraren Malin Öberg och hennes kollegor på Obbola skola i Umeå. Genom allt fler samtal om text får de läsovana redskap och hjälp av kompisarna att sätta ord på sina tankar.

– När eleverna pratar tillsammans om texter så lyfter de varandra, säger Malin.

Medverkande gör även lärarna Jenny Edvardsson och Joakim Lundman samt Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling. Samtal även med Pia Visén, fil. dr i språkdidaktik.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– UTVECKLA SKRIVANDET

Font - Utveckla skrivandet

I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?

Lärlabbet besökte svenskläraren Malin Larsson vid Alviksskolan i Bromma. Hon är övertygad om att språkutveckling sker hela tiden, på många olika plan. Därför varierar hon sin undervisning hela tiden, tränar elevernas olika förmågor parallellt och är inte rädd för att vara analog.

Medverkar gör även lärarna Margita Rönngren och Jonas Ingesson samt Catharina Tjernberg, universitetslektor i läs- och skrivutveckling. Samtal även med Gustaf Skar, fil. dr i utbildningsvetenskap.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se