TEMA: MOBBNING
– ANSVAR

Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar?

Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Anna Wälivaara är lärare på skolan och tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MOBBNING
– NORMER

Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning?

Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt – mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MOBBNING
– SKOLMILJÖ

Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan en jobba med skolmiljön för att motverka mobbning?

Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MOBBNING
– NÄTMOBBNING

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar?

Vi besöker Drottning Blankas gymnasieskola i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen.
De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MOBBNING
– SAMVERKAN

Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag.

Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid? Vi har besökt Jonsereds skola och läraren Jacob Möllstam.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MOBBNING
– SE MOBBNING

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan.

Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall har de lyckats minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se