TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– SAMVERKAN

Font nyanlända elever - samverkan

I arbetet med nyanlända elever – Hur kan skolan jobba med samverkan?
Inom den egna verksamheten? Utanför skolan? Med föräldrar?

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Medverkar gör även Jilda Sürüp, Karin Hallén Sehlin, Stefan Eriksson, Tamar Ucar och Metin Rhawi.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– LÄRANDET

Hur kan skolan arbeta med nyanlända elevers lärande? Vad har elever för kunskaper med sig till den svenska skolan? Och hur tar vi bäst tillvara på den kunskapen?

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Medverkar gör även Gamal Guirguis, Josefin Nilsson och Qarin Franker.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– INKLUDERING

Font nyanlända elever - inkludering

Hur kan skolan jobba med inkludering av nyanlända elever? Vad finns det för fördelar med förberedelseklasser? Och vad är viktigt att tänka på vid direktplacering?

Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det ”normala”. Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro.

– Det har fungerat positivt, både socialiserings- och resultatmässigt, menar läraren Suzanne Gynnhammar.

Medverkar gör även Laid Bouakaz, Charlotte Ahlström, Susanna Rimmerfors och Hassan Ali.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– MOTTAGANDET

Font mottagandet

Hur kan skolan ta emot nyanlända elever på bästa sätt? Vilka utmaningar står man inför som lärare? Och vad är de nya direktiven från Skolverket?

På mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg har de sedan en tid tillbaka använt sig av en modell som går i linje med de direktiv som Skolverket kom ut med i början av januari 2016. Lärlabbet har träffat Jennie Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult och modersmålsläraren Jathal Asmael.

– Att göra kartläggningen här istället för på skolorna ökar likvärdigheten. Vi erbjuder en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har, säger Jenny Bladh.

Medverkar gör även Sara Persson, Linda Castell, Haydar Diljen, Anniqa Sandell Ring och Åsa Strand.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se