TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– FRAMTIDENS LÄRANDE

Font framtidens lärande

Hur kan skolan utveckla sitt arbete inför framtiden? Hur kommer framtidens lärande att se ut? Och hur påverkar det lärarkåren?

Vi besöker Antnässkolan utanför Luleå och rektor Agneta Hedenström. Hon är starkt engagerad i skolutveckling och har funderat mycket kring framtidens skola och vilka kompetenser framtida lärare måste ha. Hon lyfter bl a vikten av digital kunskap, öppnare klassrum och ökat kollegialt samspel.

– Den framtida skolan handlar mycket om att lära sig att lära. Att ta vara på fakta, analysera, generalisera, jämföra och så vidare, menar Agneta.

Medverkar gör även Engin Ilyaz, Anna Hälinen, Karin Brånebäck, Jan Allegaert, Avnish Dhesi och Karin Berg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– DEN LÄRANDE LÄRAREN

Font den lärande läraren

Hur kan skolan jobba med kompetensutveckling? Vilket ansvar har lärarna själva? Och hänger det ihop med läraryrkets status?

Vi besöker Grindtorpsskolan i Alby och Tülay Gürgün, modersmålslärare och mediepedagog. Till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara av intresse för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Hon tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras.

– Det går inte att bara lita på sina gamla kunskaper och göra ett jobb. Som lärare måste man kompetensutveckla sig hela tiden, säger Tülay.

Medverkar gör även Felix Schultze, Anna-Karin Frisk, Camilla Thornberg och Per Kornhall.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– ATT ERÖVRA YRKET

Font att erövra yrket

Varför bli lärare? Vad ska man tänka på? Och vilka egenskaper behövs?

Vi besöker Knutbyskolan i Rinkeby. Christina Maelan är lärare och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Medverkar gör även Cecilia Johansson, Elin Molander, Tommy Lucassi och Jan Håkansson.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– SAMBEDÖMNING

Hur kan skolan jobba med sambedömning? Och kan det kollegiala arbetet bidra till en mer likvärdig bedömning?

Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet i Ljusdal. Hon menar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömning både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

– Vi samarbetar väldigt mycket och diskuterar väldigt mycket så att vi vet att vi tolkar kunskapskraven på rätt sätt, säger Carina.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ÅTERKOPPLING

Hur kan skolan jobba med återkoppling? Och hur hänger det ihop med elevers motivation och självkänsla?

Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna.

– Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG

Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Det finns fler former av bedömningsunderlag än skriftliga prov.

Camilla Askebäck Diaz jobbar som lärare och förstelärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Hon arbetar aktivt med digitala verktyg i sin undervisning och det är för henne en självklarhet att bedömningarna också sker just där.

– Ett datorspel kan vara ett utmärkt underlag för bedömning, trots att det inte alltid är helt uppenbart för eleverna själva, menar Camilla.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ELEVENS FÖRSTÅELSE

Hur kan skolan öka elevernas förståelse av betyg och bedömning?

Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg som på ett tydligt sätt anger vad eleven måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen.

– Det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen, menar Malin.

Läs mer på hennes blogg!

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– TIDIGT STÖD

Hur kan skolan arbeta för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bl a beror på att eleverna redan från tidig skolålder får just det stöd de har behov av.

Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– FLERSPRÅKIGHET

Hur upptäcker vi språkstörning hos elever med annat modersmål än svenska? Och hur kan skolan jobba språkutvecklande med flerspråkiga elever?

För att kunna göra en fullständig kartläggning krävs personal med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angeredsgymnasiet.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– INKLUDERING

Hur kan skolan lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har rektor Sabina Islamovic anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se