TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– TIDIGT STÖD

Hur kan skolan arbeta för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bl a beror på att eleverna redan från tidig skolålder får just det stöd de har behov av.

Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– FLERSPRÅKIGHET

Hur upptäcker vi språkstörning hos elever med annat modersmål än svenska? Och hur kan skolan jobba språkutvecklande med flerspråkiga elever?

För att kunna göra en fullständig kartläggning krävs personal med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angeredsgymnasiet.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– INKLUDERING

Hur kan skolan lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har rektor Sabina Islamovic anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK
– TEKNIKSTÖD

Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolan.

– Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →