TEMA: VERKTYG FÖR TOLERANS
– ATT BEMÖTA INTOLERANS

Font - Att bemöta intolerans

Varje lärare ska aktivt bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Hur gör man det? Vad gör man till exempel när elever är uttalade rasister eller hyllar IS?

Lärlabbet besöker Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka och träffar läraren Morgan Larsson och hans elever. Medverkar i studion gör lärarna Malin Mattsson Flennegård och Amar Enochsson samt Bilan Osman, föreläsare stiftelsen Expo. Samtal även med Suleiman Bakhit, entreprenör och serietecknare.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: VERKTYG FÖR TOLERANS
– SAMARBETE FÖR TOLERANS

Font - Samarbete för tolerans

För att lyckas i arbetet mot intolerans och främlingsfientlighet behöver man hjälpas åt. All personal på skolan måste dra åt samma håll, och skolan bör även engagera sig i samhället utanför. På Videdalsskolan i Malmö är ingen ensam i arbetet för tolerans. Här jobbar lärare och elever tillsammans, och grunden för arbetet är den årliga uppdateringen av skolans likabehandlingsplan. I processen väcks frågor om normer och diskriminering, och visionen är att sluta se varandra som variationer på funktion, kön eller etnisk härkomst.

– När vi ser varandra som människor finns det inte längre någon diskrimineringsgrund, menar läraren Anna Holmberg.

Medverkar i studion gör läraren Dan Arvejord, rektor Ingela Netz och Christer Mattsson, tf föreståndare Segerstedtinstitutet. Samtal även med Johnny Lindqvist, projektledare No Hate Speech Movement.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: VERKTYG FÖR TOLERANS
– FÖRSTÅELSE OCH EMPATI

Font - Förståelse och empati

Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Martin och Per menar att forumet är ett sätt att långsiktigt och kontinuerlig arbeta med värdegrundsfrågor.

Medverkar gör lärarna Terese Cannehag Berglund och Ola Lindgren samt Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Samtal även med Jannike Grut, konstnärlig ledare på Moderna teatern.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se