TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG TILLBAKA

Mattias Pihl, Sirkka Persson och Anna-Karin Lindahl. Foto: UR.
Mattias Pihl, Sirkka Persson och Anna-Karin Lindahl. Foto: UR.

Hur vänder man trenden och får eleven att ta steget tillbaka till skolan
–  och hur säkerställer man att närvaron fortsätter?

Lärlabbet besöker Kringlaskolan i Södertälje där man jobbar med att vända elevers problematiska frånvaro till närvaro. Vi följer läraren Mattias Pihl på hans lektion i matematik, som både spelas in och direktsänds så att inte bara eleverna i klassrummet tar del av undervisningen, utan också de som följer lektionen hemifrån.

Medverkar gör även Anna-Karin Lindahl, Sirkka Persson, David Heyne och Steve Berggren. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG BORT?

Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.
Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.

Hur kan skolan förebygga problematisk frånvaro – och vad kan du som lärare göra?

Lärlabbet besöker Mörsils skola i Jämtland där man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt.

– Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt, säger Lisa Vestefjell.

Medverkar gör även Angelika Faktus, Johanna Bogfors, Indra Costermans och Malin Gren Landell. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEMÖTANDE

Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.
Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.

För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet en viktig tillgänglighetsfaktor – men vilka strategier kan man använda och hur lägger man grunden för goda relationer?

Lärlabbet besöker Utmelandsskolan i Mora där vi följer Stefan Swén. Han bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet och berättar om hur man skapar tillhörighet för alla, även för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Medverkar gör även Marit Björn, Carina Sandgren Gustafsson, Connie Kasari och Nora Choque Olsson. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

FLEXIBEL PEDAGOGIK

Anette Lindgren, Åsa Colliander Celik och Helena Svensson. Foto: UR.
Anette Lindgren, Åsa Colliander Celik och Helena Svensson. Foto: UR.

Stöd i all undervisning måste utgå från allas individuella förutsättningar – men hur gör man det?

Lärlabbet besöker Mälarhöjdens skola i Stockholm där personalen lägger mycket tid på kartläggning och kollegiala samtal. Vi följer inkluderingspedagogen Helena Svensson som förklarar hur skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna, på både lektioner och raster.

Medverkar gör även Åsa Colliander Celik, Anette Lindgren, Jerome J. Schultz och Kenth Hedevåg. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MILJÖ OCH VERKTYG

Carina Landegren Backström, Elinor Kennerö Tonner och Dan Söderqvist. Foto: UR.
Carina Landegren Backström, Elinor Kennerö Tonner och Dan Söderqvist. Foto: UR.

Tillgänglighet i skolan bygger på att alla elever kan ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön – men hur kan det se ut i praktiken?

Lärlabbet besöker Källbrinksskolan i Huddinge. En skola som kallar sig en NPF-säkrad skola där miljö och lärande anpassas så det inte ska vara ett hinder för någon, utan en möjlighet. Vi följer Carina Landegren Backström, lärare i svenska i hennes klass med 29 elever.
– Vi vill skala bort svårigheterna som kan finnas i miljön, för att alla elever ska kunna ta till sig och lära sig, säger Carina.

Medverkar gör även Dan Söderqvist, Elinor Kennerö Tonner, Liz Pellicano och Vedrana Baric. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

ANNORLUNDA KOGNITION

Daniel Scotford, Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Eva Sundberg. Foto: UR
Daniel Scotford, Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Eva Sundberg. Foto: UR

Hur fungerar annorlunda kognition – och hur förstår jag som lärare min elev bäst?

Lärlabbet besöker Rosengårdsskolan i Malmö där extra anpassningar som enskilda elever behöver vävs in i undervisningen som alla tar del av. Stommen för läraren Jenny Esbjörnsdotter-Karlssons lektioner är ledning och stimulans, vilket några elever i klassen behöver, och alla elever gagnas av.

Medverkar gör även Daniel Scotford, Eva Sundberg, Francesca Happé och Sven Bölte. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN

Henrik Isacsson. Foto: UR
Henrik Isacsson. Foto: UR

Hur förbereder man eleverna för en digitaliserad framtid – och vilka förmågor behöver de träna?

Lärlabbet besöker Mörbyskolan i Danderyd där eleverna får prova på att vara politiker genom rollspel med digitala inslag. SO-läraren Henrik Isacsson vill lära eleverna att ta in fakta och att se på frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta bra beslut.

Medverkar gör även Stefan Berglund, Isabel Rodriguez, Nathan Okiror och Darja Isaksson. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

DIGITAL UNDERVISNING

Chanette Nilimaa, Katarina Eriksson och Linda Starenhed. Foto: UR
Chanette Nilimaa, Katarina Eriksson och Linda Starenhed. Foto: UR

Hur kan du som lärare använda din digitala kompetens i din undervisning?

Lärlabbet besöker Alviksskolan i Luleå. Där arbetar man med konceptet Storyfication, som fungerar som ett verktyg för att arbeta ämnesövergripande i en allt mer digitaliserad miljö.

– De digitala verktygen är hjälpmedel, men det som styr är den pedagogiska idén, säger läraren Katarina Eriksson.

Medverkar gör även Chanette Nilimaa, Linda Starenhed, Frode Løbersli och Jan Hylén. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: DIGITAL KOMPETENS
– PROGRAMMERING

Rickard Frisk, Emma Forsberg och Gustav Lindén. Foto: UR.
Rickard Frisk, Emma Forsberg och Gustav Lindén. Foto: UR.

Alla behöver inte bli programmerare – men behöver alla veta vad kodning är, och hur det används?

Lärlabbet besöker Helenelundsskolan i Sollentuna och läraren Emma Forsberg. Hon vill att eleverna ska träna problemlösning och förstå grunden i programmering.

– En dator kan inte göra någonting själv, det är alltid en människa bakom, säger Emma.

Medverkar gör även Gustav Lindén, Rickard Frisk, Carl Heath och Linda Manilla. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: DIGITAL KOMPETENS
– KÄLLKRITISK FÖRMÅGA

Sofia Viscovi, Eric Haraldsson och Johan Lind. Foto: UR
Sofia Viscovi, Eric Haraldsson och Johan Lind. Foto: UR

Välkommen till ett nygammalt Lärlabbet!
Vi har lämnat studion och bland annat bytt form och fått lite mer färg.
Första temat med detta nya format handlar om digital kompetens.
I det första programmet:

Hur gör skolan för att stärka elevernas källkritiska förmåga – och hur kan skolan ta vara på den kompetens som finns hos skolbibliotekarien?

Lärlabbet besöker Ringsbergsskolan i Växjö där skolbibliotekarien Eric Haraldsson tillsammans med lärare arbetar ämnesövergripande för att lyfta den källkritiska förmågan.

Medverkar gör även Johan Lind, Sofia Viscovi, Peter Adams och Jutta Haider. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se