TEMA: LÄRARSTUDENT –
KONSTEN ATT PLANERA

Student - planera

Hur blir du som lärare bra på att planera ditt arbete? Många nyblivna lärare vittnar om att de först åren i yrket är tuffa och arbetsdagarna långa. Katja Hvenmark-Nilsson, lärare och författare, träffar lärarstudenterna Lydia Sundh och Magnus Lindberg. I programmet ger hon konkreta råd och tips på hur de kan planera för att vinna tid och minska stressen.

Vi besöker även Brett Kemp, 7-9 lärare på Seminarieskolan i Landskrona. Genom samplanering tillsammans med kollegorna frigör han mer tid till innehållet i undervisningen.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄRARSTUDENT –
KONFLIKTHANTERING

Student - konflikt

Att förebygga och hantera konflikter är en av de största utmaningarna som nybliven lärare. Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av konflikter utifrån låg-affektiva metoder. I programmet träffar han lärarstudenterna Daniel Darpe och Jasmin Andersson och ger dem konkreta råd och verktyg för att hantera olika sorters konflikter i skolan.

Vi möter även Åsa Sandström, F-6 lärare på Kullens skola i Kungälv. Hon jobbar bland annat med rollspel för att lära eleverna att själva lösa konflikter.

– De lär sig sätta ord på känslor och på handlingar. Jag hoppas att det sedan blir ett redskap för dem att våga ta i en konflikt, säger Åsa.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄRARSTUDENT –
RELATIONSBYGGEN

Student - relation

Att bygga goda relationer till sina elever kan vara avgörande för hur man lyckas som lärare. Hur gör man? Och hur personlig kan man vara utan att bli för privat?

Anna Wistrand undervisar på lärarprogrammet vid Örebro universitet. I programmet ger hon konkreta råd och tips till lärarstudenterna Mimmi Klemets och Yohanna Araya.

Vi träffar även Emelie Widman som är lärare för årskurs 6-9 på Malmaskolan i Kolsva. Hon visar  bland annat hur hon jobbar i mötet med elever som har svårt att kommunicera och hur hon bygger relationer till sina elever såväl i som utanför klassrummet.

– Att bygga goda relationer till sina elever är nyckel till en fungerande undervisning, menar Emelie.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄRARSTUDENT –
LEDARSKAP I KLASSRUMMET

Student - ledarskap

Varför är det så viktigt med ledarskap i klassrummet? Och hur blir man riktigt bra på det?

John Steinberg är föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap till pedagoger. Här möter han lärarstudenterna Jinnie Stork och Martin Younakhir och ger konkreta råd på hur de kan leda undervisningen.

Vi träffar även Dobrila Sandblom som är lärare för årskurs 6-9 på Karlbergsskolan i Köping. Hon berättar om sin ledarroll i klassrummet, hur hon engagerar eleverna och förmedlar mål och syfte med lektionerna.

– Eleverna ska vara trygga med vad som gäller på lektionen. Först då är jag en bra ledare, menar Dobrila.

Programmet ser du även på URskola.se

TEMA: GENUS
– LIKA MÖJLIGT OAVSETT KÖN

Font - Lika möjligt oavsett kön

När eleverna lämnar skolan är målet att de ska vara jämställda medborgare – fria att välja sin egen väg. Men vad krävs för att nå dit? Hur ska skolan jobba för att få eleverna att känna att allt är lika möjligt – oavsett kön? Lärlabbet besöker Frejaskolan i Gnesta.

Medverkar gör även Kristian Haggärde, Lisen Olsson, Lotta Björkman och Ben Kenward.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: GENUS
– SKOLÄMNEN OCH GENUS

Font - Skolämnen och genus

Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat i skolan blir allt större. Hur kan lärare arbeta i de olika ämnena för att utjämna dessa skillnader? Hur kan undervisningen bli bättre i alla ämnen för alla elever – oavsett kön?

Lärlabbet besöker Lars Samuelsson och Kristina Hedberg på Västra skolan i Falun. Medverkar gör även Joakim Dalenbäck, Frida Grimm, Mia Heikkilä och Kristina Andersson.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– TEXT MER ÄN SKRIFT

Text - mer än skrift I skolan möter eleverna mest skrivna texter eller film. Men hur kan vi använda alla de texter eleverna möter på sin fritid – i skolan?

Lärlabbet besöker läraren Malin Granström på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. Här får eleverna leta efter texter hemma och berätta om dem i skolan. På så sätt får de syn på sitt eget läsande. Många bitar ska på plats när man lär sig läsa och läsande och skrivande är starkt förknippat med den egna identiteten.

– När vi tar in elevernas olika textvärldar hjälper det dem att börja se sig själva som läsare, säger Malin.

Medverkar gör även Mathias Rosenqvist, Linda Sonesson, Anette Svensson, Anna-Lena Godhe.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– SAMTALA OM TEXTER

Font - Samtala om texter

Svenska elever har allt svårare att förstå vad de läser. Ett effektivt sätt att hjälpa eleverna in i texten är att ha strukturerade textsamtal – i alla ämnen. Hur gör man det?

Lärlabbet besöker läraren Malin Öberg och hennes kollegor på Obbola skola i Umeå. Genom allt fler samtal om text får de läsovana redskap och hjälp av kompisarna att sätta ord på sina tankar.

– När eleverna pratar tillsammans om texter så lyfter de varandra, säger Malin.

Medverkande gör även lärarna Jenny Edvardsson och Joakim Lundman samt Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling. Samtal även med Pia Visén, fil. dr i språkdidaktik.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING
– UTVECKLA SKRIVANDET

Font - Utveckla skrivandet

I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?

Lärlabbet besökte svenskläraren Malin Larsson vid Alviksskolan i Bromma. Hon är övertygad om att språkutveckling sker hela tiden, på många olika plan. Därför varierar hon sin undervisning hela tiden, tränar elevernas olika förmågor parallellt och är inte rädd för att vara analog.

Medverkar gör även lärarna Margita Rönngren och Jonas Ingesson samt Catharina Tjernberg, universitetslektor i läs- och skrivutveckling. Samtal även med Gustaf Skar, fil. dr i utbildningsvetenskap.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: VERKTYG FÖR TOLERANS
– ATT BEMÖTA INTOLERANS

Font - Att bemöta intolerans

Varje lärare ska aktivt bemöta främlingsfientlighet och intolerans. Hur gör man det? Vad gör man till exempel när elever är uttalade rasister eller hyllar IS?

Lärlabbet besöker Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka och träffar läraren Morgan Larsson och hans elever. Medverkar i studion gör lärarna Malin Mattsson Flennegård och Amar Enochsson samt Bilan Osman, föreläsare stiftelsen Expo. Samtal även med Suleiman Bakhit, entreprenör och serietecknare.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se