Taggad: Anna Nygren

LÄRARSTRESSEN

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR
Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Mer än tre av fyra lärare funderar på att sluta på grund av den höga arbetsbelastningen läraryrket medför. Allt fler lärare och förskollärare går ner på deltid för att orka med sitt jobb. Lärare löper högre risk att drabbas av utmattningsdepression än andra yrkesgrupper. Var tredje lärare har slutat de senaste fem åren och då ej på grund av pension. Att lärarjobbet är förenat med stress tror jag de flesta känner till idag. Hur ska man då som blivande lärare möta de krav som ställs, den höga arbetsbelastningen och de ständigt föränderliga arbetsuppgifterna? Grunden för god stresshantering är enligt min mening något som med fördel kan delas in i fyra steg; grunda, identifierar symptom, hantera stress och sätta gränser. Med god stresshanteringsförmåga kan lärarjobbet bli det drömjobb man föreställt sig.

Läs mer

ANNA NYGREN – OM STRESS OCH PLANERING

Anna Nygren är livsstilspedagog och föreläsare med lärarbakgrund samt författare till boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Hon föreläser bland annat för lärare om stress och berättar om vilka uttryck stressen kan ta sig och vad kan man göra när man upplever stress. Ett av redskapen är stresshantering i klassrummet; Att lära sig att handskas med både sin egen och elevernas stress i klassrummet ger alla en bättre arbetsmiljö.

UNG LIVSSTIL

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR
Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Det finns många orsaker till att fler och fler elever upplever stress. Studier från bland annat Skolinspektionen visar att skolan, prov, läxor och otydliga förväntningar är sådant som triggar igång våra elevers stressystem. Visst kan det vara stressande med alla krav i skolan och särskilt om det inte blir så mycket tid över till skolarbete för att man sysslar med annat som är roligare eller lättare eller för att man har svårt att hänga med på grund av sömnbrist.

Skolverket gjorde nyligen en undersökning av hur eleverna påverkas av att störas av sina mobiltelefoner under lektionstid. 28% av gymnasieleverna uppgav att de störs av sitt eget användande av mobilen när de surfar, sms:ar eller använder sociala medier under lektionstid. Bland gymnasielärarna är det 69% som säger att mobilerna stör arbetet i klassrummet. Att bli störd och avbruten i sitt arbete kan göra att uppgiften tar 2-3 gånger så lång tid att göra jämfört med om man fått göra den ostörd. Tänk så mycket värdefull tid som slösa bort i våra lektionssalar. Tidsbrist är en stor källa till stress, både hos elever och hos lärare.

Läs mer

MEDVERKANDE – ÖKAD PSYKISK HÄLSA

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Nygren
Livsstilspedagog med lärarbakgrund. Författare till boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Föreläser för elever, föräldrar och skolpersonal om hur livsstilen påverkar hälsan och prestationen och driver sajten Ung Livsstil. Min drivkraft är att alla elever ska må bra och att det ska gå bra för dem i skolan. Då har de bäst chanser att klara sig i livet. Skriver nu på en ny bok om hjärnan och inlärning tillsammans med en neuropsykolog.

Niclas Sjöström © Foto: Erik Amkoff / UR

Niclas Sjöström
Arbetar i Norrköping som No och matematiklärare 7-9 samt i förberedelseklass för nyanlända elever. I sitt arbete så ser hans elevens hälsa som en nyckel till god måluppfyllelse. Han brinner för att utveckla mentorskapet där läraren får en möjlighet att coacha eleverna studier. Ett tätt samarbete med elevhälsan är en självklarhet för att förebygga stress samt hemmasittande elever.

Olle Granath © Foto: Erik Amkoff / UR

Olle Granath
Kurator på Nivrenaskolan i Sundsvall, åk 6-9. Har tidigare erfarenheter av att arbeta inom socialtjänst samt på HVB, Hem för vård och boende. Försöker se arbetet som kurator på ett högstadium som ett helhetsarbete där alla möten räknas och all elevkontakt gills. Brinner för att medverka i förändringsprocesser, stora som små.

Mats Granlund © Foto: Privat

Mats Granlund
Professor i handikappvetenskap. Leder forskningsmiljön CHILD/IHV som sysslar med forskning om barn i behov av särskilt stöd.

TEMA: ELEVHÄLSA
– ÖKAD PSYKISK HÄLSA

Font - Ökad psykisk hälsa

I Rotskärsskolan i Älvkarleby jobbar vuxna och elever tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Eleverna sätter ord på – eller fotar – sina upplevelser av skolmiljön och uppmärksammar på så sätt skolans vuxna om riskfaktorer i såväl den fysiska som psykiska skolmiljön. Skolchefen GunnMari Nordström ser samverkan och kommunikation som avgörande för det förebyggande arbetet.

– Eleverna är sakkunniga, de vet var bristerna och problemen finns. Vi behöver ha en ständig dialog med dem. För vår del är det ett nytt sätt att se på elevhälsan, att göra eleverna delaktiga, säger GunnMari Nordström.

Medverkar gör Olle Granath, Niclas Sjöström, Anna Nygren och Mats Granlund.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se