Taggad: att erövra yrket

REPORTAGE – ATT ERÖVRA YRKET

Christina Maelan är lärare på Knutbyskolan i Rinkeby och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TYCKER DU ATT DU ÄR EN BRA LÄRARE?

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

För att svara på det måste jag först definiera vad en bra lärare är och vilka egenskaper en bra lärare bör ha. Detta fick jag möjlighet att diskutera tillsammans med Tommy Lucassi och Cecilia Johansson i en TV-studio i Stockholm. Det var pirrigt, läskigt, sjukt spännande och grymt lärorikt! För hur ofta stannar vi lärare upp och funderar kring dessa stora och för oss egentligen självklara frågor?

Vi pratade om att lärare måste ha goda relationer med sina elever för att kunna skapa bra förutsättningar för lärande. Christina Maelan i reportaget ansåg också att detta är viktigt och det är definitivt en av grunderna för att kunna erövra läraryrket. Relationer med eleverna kan skapas på olika sätt. Dels genom att vara nyfiken på sina elever och deras liv i och utanför skolan. Att ha en positiv elevsyn och alltid tro att ALLA elever KAN och VILL utvecklas. Se varje elev där de befinner sig, för att sedan hjälpa dem vidare till nästa steg. Sen bör en bra lärare självklart ha goda ämneskunskaper och vara didaktiskt skicklig.

Läs mer

GEMENSAMT LÄRANDE

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag var med i Lärlabbet för att diskutera med andra lärare om hur man erövrar läraryrket. Jag har ju jobbat i snart 20 år, och tänkte inför inspelningen att jag gjort just det, erövrat mitt yrke. Det finns en specifik händelse där jag kände att jag erövrade läraryrket och som jag berättar om i programmet. Men efter diskussionen på inspelningen tänker jag istället att man hela tiden snarare ska återerövra lärarrollen. Vårt yrke är nämligen komplext, och samhället, eleverna och klasserna förändras ständigt. Så måste även jag och min yrkesroll.

För mig har denna process många gånger varit både krävande och ensam. En sak har jag lärt mig av både erfarenhet och av att ha satt mig in i forskning i området: det är både effektivare och roligare att erövra sitt yrke tillsammans med sina kollegor. Det gäller såväl nyexaminerade som erfarna lärare. Om skolorna bara bygger upp sin verksamhet som en lärande organisation och planerar för gemensamt lärande.

Tommy Lucassi

JU FLER RUNT ELEVEN DESTO BÄTTRE

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Varför hänger det så ofta på enskilda individer i skolan om samarbete och stöd till nya kollegor fungerar? Vi som deltog i Lärlabbets program om att erövra lärarprofessionen var rörande eniga om att tid skulle sparas och kvaliteten på undervisning och bedömning skulle bli bättre om samarbetet mellan lärare var ordentligt inbyggt i skolans organisation. Det finns så klart massor av fina exempel på att det fungerar så, t.ex. på min egen skolas lågstadium. Men bilden av läraren ensam i ett klassrum, omgiven av elever är ändå både sann och starkt förankrad i något slags kollektivt medvetande.

Vi kanske helt enkelt ska skrota hela idén om superläraren som med sina goda läraregenskaper lyckas få 30 elever att uträtta storverk varje dag året om?  Det kanske fungerar i stabila medelklasskolor, men i socialt utsatta områden, där kanske 18 av 23 elever är F-varnade och hälften av eleverna far illa på olika sätt. Vem fixar det egentligen?

Läs mer

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– ATT ERÖVRA YRKET

Font att erövra yrket

Varför bli lärare? Vad ska man tänka på? Och vilka egenskaper behövs?

Vi besöker Knutbyskolan i Rinkeby. Christina Maelan är lärare och hon handleder även lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik.

– Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitimidis håller med.

Medverkar gör även Cecilia Johansson, Elin Molander, Tommy Lucassi och Jan Håkansson.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se