Taggad: Cecilia Johansson

JU FLER RUNT ELEVEN DESTO BÄTTRE

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Varför hänger det så ofta på enskilda individer i skolan om samarbete och stöd till nya kollegor fungerar? Vi som deltog i Lärlabbets program om att erövra lärarprofessionen var rörande eniga om att tid skulle sparas och kvaliteten på undervisning och bedömning skulle bli bättre om samarbetet mellan lärare var ordentligt inbyggt i skolans organisation. Det finns så klart massor av fina exempel på att det fungerar så, t.ex. på min egen skolas lågstadium. Men bilden av läraren ensam i ett klassrum, omgiven av elever är ändå både sann och starkt förankrad i något slags kollektivt medvetande.

Vi kanske helt enkelt ska skrota hela idén om superläraren som med sina goda läraregenskaper lyckas få 30 elever att uträtta storverk varje dag året om?  Det kanske fungerar i stabila medelklasskolor, men i socialt utsatta områden, där kanske 18 av 23 elever är F-varnade och hälften av eleverna far illa på olika sätt. Vem fixar det egentligen?

Läs mer

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.