Taggad: Christina Löfving

DATALOGISKT TÄNKANDE I LÄROPLANEN

Christina Löfving © Foto: Erik Amkoff / UR

Datalogiskt tänkande. Vad betyder det? Jag försöker ringa in uttrycket, men famlar. För mig handlar det en hel del om problemlösning och att förstå något av hur Internet fungerar. Att bena ut och tänka i flera led, att felsöka och våga ompröva. När Karin Nygårds, Fredrik Heintz och jag samtalar med Isabella Grybe i Lärlabbet om just datalogiskt tänkande, inser jag att begreppet är mångtydigt. Det är ofta så med begrepp. Oavsett om vi talar om så vitt skilda saker som läs- och skrivutveckling, vänskap eller förmågan att kritiskt granska, lägger vi in olika innebörd i begreppen.

Läs mer

MEDVERKANDE – DATALOGISKT TÄNKANDE

Christina Löfving © Foto: Erik Amkoff / UR

Christina Löfving
Lärare i årskurs 1-2 och utvecklingsledare på Spekerödskolan i Stenungsund. Har skrivit boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen” och lärarhandledningen ”Lärarhack” om programmering i låg- och mellanstadiet. Fick lärarpriset Guldäpplet 2012 och har vunnit 1:a pris i Webbstjärnan med sina elever. Läser in en master i aktionsforskning och driver bloggen itmamman.se.

Fredrik Heintz © Foto: Erik Amkoff / UR

Fredrik Heintz
Forskare vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet. Forskar på datavetenskaplig utbildning, artificiell intelligens och autonoma system. Studierektor med ansvar för pedagogiska och didaktiska frågor. Anser att skolan är ett viktigt område där vi kan bidra med vår stora erfarenhet av att lära ut datavetenskap och datalogiskt tänkande. Anlitad som expert av Skolverket för att föreslå hur digital kompetens och programmering kan införas i grund- och gymnasieskolan. Digitalisering förändrar allt!

Karin Nygårds © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Nygårds
Grundskollärare i Svenska och Svenska som andraspråk. Jobbat som utvecklare av digitalkunskap på Sjöstadsskolan i Stockholm. Just nu tjänstledig för att skriva böcker. Första boken, Koden till digital kompetens, handlar om bakgrunden till varför kunskap om kod är viktigt i dagens samhälle. Nästa bok heter Så funkar internet. Karin finns på twitter under namnet @grishund och driver även sajten teacherhack.com där alla ämnen presenteras ur digital synvinkel.

Linda Liukas © Foto: Privat

Linda Liukas
Författare och illustratör till ”Hello Ruby”, en bok om kod och programmering för barn. Grundare av ”Rails Girls”, ett globalt initiativ verksamt i över 260 städer, som syftar till att lära unga kvinnor om programmering. Älskar Muji, Zelda Fitzgerald, programmering och saker som glittrar 🙂

TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– DATALOGISKT TÄNKANDE

Font MIK - Datalogiskt tänkande

Hur kan skolan jobba med programmering i undervisningen? Ska programmering vara ett eget skolämne? Och hur skapar vi en bättre förståelse för det digitala samhället?

På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället.

– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument , menar Maria Franzén

Medverkar gör även Christina Löfving, Fredrik Heintz, Karin Nygårds och Linda Liukas.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se