Taggad: elevens förståelse

EXTRA – ELEVENS FÖRSTÅELSE

Malin Carlsson arbetar för att alla elever ska förstå och vara delaktiga i sitt lärande. Genom PP-väggen involverar hon eleverna och tydliggör kunskapskraven. Saga som är en av Malins elever berättar hur hon tycker att det funkar.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ELEVENS FÖRSTÅELSE →

EFTERSNACK – ELEVENS FÖRSTÅELSE

Ta del av panelens eftersnack! Om bl a kunskapskrav och lärande strategier för en ökad förståelse hos elever!

Medverkar gör Lotta Bohlin, Johan Alm och Malin Tväråna.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

BETYG – SÅ FUNKAR DET!

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma.

Föreläsare: Anna Karlefjärd
Manus: Tobias Berger
Produktion: OPTV och Presentationsfilm

Ett samarbete mellan Pedagog Värmland och Karlstads kommun.

– JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN!

Lotta Bohlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Hör jag mig själv säga under inspelningen av Lärlabbet som handlar om Elevens förståelse. Det handlar inte om att läsa läroplanen från pärm till pärm utan om en gemensam förståelse för innehållet. Genom att lyfta fram de centrala förmågorna i alla ämnen utvecklar eleverna en grundförståelse för sitt eget lärande. Sedan tre år tillbaka arbetar jag och mina kollegor med detta under namnet #thebig6.

Hösten 2013 läste jag en artikel i Pedagogiska Magasinet med titeln
Lägg krutet på The Big 5”.

Fem förmågor är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument. Om lärare i alla ämnen fokuserar på dessa ”big 5” kommer elever lättare att nå målen, skriver Göran Svanelid som har studerat grundskolans alla kursplaner.

Läs mer

BEDÖMNINGENS BETYDELSE

Malin Tväråna. © Foto: Erik Amkoff / UR

I Lärlabbet – Elevens förståelse var jag inbjuden för att tala om tolkande bedömning. Bedömningens betydelse i undervisningen har de senaste åren fått stor uppmärksamhet, men bland andra Vetenskapsrådet har påpekat att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har börjat växa fram både i forskning och i skolpraktiken.

Bedömningsmatriser är ofta utformade för att ge en typ av feedback som utgår från idén att om elever vet vart de är på väg så lär de sig också det som avses. Fokus riskerar att hamna på om eleven har förstått ämnesinnehållet på det avsedda sättet eller inte, snarare än på att bedömningen ska ge information till läraren om vad som behöver förändras i undervisningen. Om fokus istället läggs på hur eleven har förstått ämnesinnehållet, så kan det bli ett underlag för vad som måste synliggöras i undervisningen. Att göra en tolkande bedömning innebär att analysera elevuppgifter och elevkommentarer. När vi har kunskap om hur eleverna förstår ämnesinnehållet och kan relatera det till vilken kunskap som ska utvecklas får vi också klart för oss vad som behöver synliggöras på lektionen.

Genom att lärare tränar upp sin förmåga att snabbt analysera hur eleverna förstår innehållet, kan även elevkommentarer under lektionerna bli en tillgång i undervisningen. I ett klassrumsklimat där olika sätt att förstå och uppfatta ämnesinnehållet ses som en tillgång, kan elevers tankar och undringar bidra till att hela gruppens kunskap kan fördjupas.

Malin Tväråna

MED ROSLINGVÄSKA I MASONIT

Johan Alm. © Foto: Erik Amkoff / UR

Äntrar Stockholmståget i Malmö med en gigantisk lärandematris under armen. Jag har lyckats övertyga Isabella Grybe att få ”göra en Rosling”, ta upp en pappmatris i studion. Blir bra TV. Den ligger instoppad i ett lika gigantiskt matrisfodral (världens första?) av masonit och gaffatejp.

Hans Roslings show på flyktinggalan är på allas läppar, både  i TV:s morgonsoffor och tågkupén. Men få verkar fatta vad Roslings storhet består i: att konkretisera och visualisera kunskap, koppla den till folks vardag. Så som skolan borde vara. Världsläget blir ytterst konkret när mitt tåg fylls med flyktingar, vägledda av arabisk högtalarröst inför mottagandet i Stockholm. På perrongen möter migrationsverk och tjogtals av poliser och frivilliga. Förnödenheter och utsträckta händer. Välorganiserat. Stolt att vara svensk.

Min ängsliga väntan inför TV-debuten förbyts i uppsluppen stämning bland varma UR-människor och den komplett galne fotografen Erik som tvingar ner mig i spagat, hävdar bestämt att jag är för lång att plåta. OK, jag har svårt att hålla mig innanför ramen ibland. Mellan kabeldragning under kläderna och smink hinner Lotta, Malin och jag med intensiva mikrolärakännavarandradiskussioner. Känns riktigt lovande.

Det blir en rolig, strulig och snackig inspelning. Kablar sprakar, bordet skakar, tidsramar knakar. Många skratt. Inspelningsledningens första instruktion att vi ska samtala, inte bara svara på Bellas frågor, ändras snabbt till: ”Om Bella bryter in i ert samtal måste ni tystna”. Förlåt…

Så är allt över. Redan? Som att titta ner i en tömd chipspåse just som kvällen ska börja. Ännu en ajournerad skoldiskussion. Men alla verkar väldigt nöjda. Min lättnad blandas med viss frustration. Efter ett års bokskrivande är jag van att fila på formuleringar i det oändliga; spetsa till, korta ner, förtydliga. Nu ringer mina halvdana repliker i öronen som tinnitus, omöjliga att ändra.

Tala är flyktigt, skriva är guld.

Johan Alm

MEDVERKANDE – ELEVENS FÖRSTÅELSE

Johan Alm. © Foto: Erik Amkoff / UR

Johan Alm
Lärare sedan 25 år på olika typer av skolor och stadier. Har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och masteruppsats kring formativ bedömning. Kommer ut med ny bok ”Lärandematriser – att få eleven att förstå”. Föreläser, driver skolutvecklingsprojekt och bloggen larandematriser.se

Lotta Bohlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Lotta Bohlin
Lärare i åk 4-6 på Årstaskolan i Stockholm och undervisar i svenska och engelska. Hon driver sedan tre år ett arbete med att synliggöra, förstå, utveckla och bedöma förmågorna i läroplanen under namnet The Big 6. Hon har även arbetat fram rika uppgifter som t ex #talasomTED #värmeradio #livsviktigt #barnboken och #LondonTourGuide

Malin Tväråna. © Foto: Erik Amkoff / UR

Malin Tväråna
Gymnasielärare och filosofie licentiat i samhällskunskapsdidaktik. Arbetar med lärarutbildning och lärarlyft i SO samt med undervisningsutvecklande skolutveckling och forskning, t ex Learning Study.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ELEVENS FÖRSTÅELSE

Hur kan skolan öka elevernas förståelse av betyg och bedömning?

Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg som på ett tydligt sätt anger vad eleven måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen.

– Det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen, menar Malin.

Läs mer på hennes blogg!

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →