Taggad: elevhälsans betydelse

TJA, DET ÄR BOSSE HAR DU TID EN STUND?

Håkan Sandström © Foto: Erik Amkoff / UR
Håkan Sandström © Foto: Erik Amkoff / UR

Det har gått några år sedan jag besökte skolan, och lika länge sedan jag träffade rektor Bosse. Vi har dock haft kontakt per telefon flera gånger under denna period. Nu när jag återigen är på besök i skolan vill han visa skolans nya lokaler för de estetiska ämnena. När vi går igenom korridoren möter vi idrottsläraren som är blöt i håret. – Lite väl regnigt för utomhusgympa, säger han och skrattar. Samtidigt ropar en kille till idrottsläraren att han inte tänker ha idrott eftersom det regnar. Idrottsläraren går fram och lägger sin arm runt elevens axel. Eleven ler och deras samtal fortsätter. Vi går vidare och plötsligt ropar Bosse över hela korridoren – Snyggt solo Cissi! samtidigt som han spelar luftgitarr för att härma ett gitarrsolo. Cissi skrattar och vinkar till Bosse. – Cissi har dragit igång ett band med sin polare, och de spelade i elevcafeterian igår – grymma! förklarade han. Till slut var vi framme vid de nya lokalerna. En promenad som inte tar mer än två minuter att gå hade tagit mer än tjugo minuter, men då hade också Bosse hunnit pratat med mängder av elever om allt från modersmålsundervisning till synpunkter på att det är för kallt vatten i duscharna.

Läs mer

SAMARBETE, RELATIONER OCH STRUKTUR ÄR A OCH O

Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR
Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR

Efter mycket funderingar och spänd förväntan så kom dagen då det var dags att åka till Stockholm och Utbildningsradion för att medverka i Lärlabbet. Några intensiva timmar senare så satte jag mig på planet hem till Östersund med ett leende på läpparna och mycket tankar snurrandes i huvudet. Det var roligt att se hur en tv-produktion fungerar och trevligt att få träffa alla personer bakom produktionen men framförallt så gav det mig mycket personligen att få samtala med likasinnade kring elevhälsa som programmets tema handlade om.

Elevhälsa är ett stort begrepp och som är i ständig förändring för att vi i skolan ska lyckas med vårt uppdrag så alla elever ska nå så långt det är möjligt. Ett fungerande elevhälsoarbete är förutsättningen för att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Man kan säga att det är grunden som skolan vilar på. Det är här allt börjar…

Läs mer

REPORTAGE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE

På Ekbackens skola i Fellingsbro, Lindesbergs kommun, bygger visionen för elevhälsan på tre grundsatser: eleven har rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. Detta går hand i hand med visionen för skolan som helhet, berättar verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson. Det behöver den göra eftersom elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna når kunskapsmålen. Och för att det ska fungera behöver lärarna jobba tätt ihop med elevhälsan.

– Det som händer inom elevhälsan måste nå ut i klassen, och det kan det bara göra om man jobbar tillsammans, menar Åsa.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MEDVERKANDE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE

Håkan Sandström © Foto: Erik Amkoff / UR

Håkan Sandström
Deltog i implementeringsarbetet av elevhälsopropositionen (Hälsa, lärande och trygghet 2001/02:14) i början på tjugohundra. Har arbetat med många olika uppdrag som handlat om skolutveckling, men även med kvalitetsgranskning och tillsyn. Har även arbetat på Myndigheten för skolutveckling och Skolinspektionen. Arbetat som expert i flera regeringsuppdrag bl.a. i uppdraget om att ta fram en ”Nationell strategi för samverkan kring bars som riskerar att fara illa”  Brinner för att skapa goda lärmiljöer. Har arbetat som skolkurator i många år.

Johan Hallberg © Foto: Erik Amkoff / UR
Johan Hallberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Johan Hallberg
Rektor i Kolsva skolområde för elever i förskoleklass till åk 9. Har utvecklat, debatterat och skrivit om skolutveckling utifrån Elevhälsa i 10 år.  Mellan beskrivningarna; ”En elev som inte klarar skolan” och ”En elev som skolan inte klarat, än” – ryms alla svaren på frågorna om Elevhälsa.

Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR
Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR

Marie Perman
Specialpedagog och förstelärare på Friggaskolan i Östersund, åk F-9. Har tidigare arbetat som 1-7 lärare i 15 år med inriktning sv/so. Att hjälpa och stötta elever att lyckas i skolan, utifrån sina förutsättningar, har varit och är fortfarande som specialpedagog min största drivkraft. Nyckelord för att lyckas med mitt uppdrag är relationer, samarbete och struktur. När elever får lyckas så bidrar det till en ökad tillit till den egna förmågan, nyfikenhet och lust att lära.

Lars H. Gustafsson © Foto: Signe Lindkvist
Lars H. Gustafsson © Foto: Signe Lindkvist

Lars H. Gustafsson
Docent i socialmedicin, barnläkare och författare, bosatt i Lund. Arbetade under många år som skolläkare, senast på Rosengård i Malmö. Lars är också medlem av Barnombudsmannens expertråd. Hans mest kända böcker är Växa – inte lyda, Leka för livet och Elevhälsa börjar i klassrummet Nu aktuell med två nya böcker, Relationsrevolutionen – om mötet mellan barn och vuxna och Möta barn på flykt – enkel handbok för alla.

TEMA: ELEVHÄLSA
– ELEVHÄLSANS BETYDELSE

Font - Elevhälsans betydelse

På Ekbackens skola i Fellingsbro, Lindesbergs kommun, bygger visionen för elevhälsan på tre grundsatser: eleven har rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. Detta går hand i hand med visionen för skolan som helhet, berättar verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson. Det behöver den göra eftersom elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna når kunskapsmålen. Och för att det ska fungera behöver lärarna jobba tätt ihop med elevhälsan.

– Det som händer inom elevhälsan måste nå ut i klassen, och det kan det bara göra om man jobbar tillsammans, menar Åsa.

Medverkar gör Marie Perman, Johan Hallberg, Håkan Sandström och Lars H. Gustavsson.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se