Taggad: Elin Molander

TYCKER DU ATT DU ÄR EN BRA LÄRARE?

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

För att svara på det måste jag först definiera vad en bra lärare är och vilka egenskaper en bra lärare bör ha. Detta fick jag möjlighet att diskutera tillsammans med Tommy Lucassi och Cecilia Johansson i en TV-studio i Stockholm. Det var pirrigt, läskigt, sjukt spännande och grymt lärorikt! För hur ofta stannar vi lärare upp och funderar kring dessa stora och för oss egentligen självklara frågor?

Vi pratade om att lärare måste ha goda relationer med sina elever för att kunna skapa bra förutsättningar för lärande. Christina Maelan i reportaget ansåg också att detta är viktigt och det är definitivt en av grunderna för att kunna erövra läraryrket. Relationer med eleverna kan skapas på olika sätt. Dels genom att vara nyfiken på sina elever och deras liv i och utanför skolan. Att ha en positiv elevsyn och alltid tro att ALLA elever KAN och VILL utvecklas. Se varje elev där de befinner sig, för att sedan hjälpa dem vidare till nästa steg. Sen bör en bra lärare självklart ha goda ämneskunskaper och vara didaktiskt skicklig.

Läs mer

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.