Taggad: estetik för alla

ESTETISKA UTTRYCK OCH DEMOKRATI

Cecilia Ferm Almqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Att göra estetiska uttryckformer tillgängliga för alla, och bidra till att de görs likvärdiga med andra språk är något jag drivs av i mitt arbete. Därför kändes det oerhört värdefullt att delta i Lärlabbet och få möjlighet att dela mina tankar och erfarenhet såväl med deltagarna som med tittarna.

Mitt engagemang för inkludering och demokrati kommer från början från praktiken, som lärare i musik och specialpedagog, och har utvecklats i min forskning om interaktion i musikklassrum, kommunikation bland barn med hörselskada som lär sig dansa, om möjligheter för estetiska ämnen i grundskolan bland annat. Den filosofiska grunden bygger på ett holistiskt, eller heltheltligt förhållningssätt, där man strävar efter att komma förbi motsättningar som kropp och själ, teori och praktik, tanke och handling, reflektion och känsla, verbalt och kroppsligt, och så vidare. Med en sådan grund blir upplevelsen av delaktighet, att göra sin ”röst” hörd och bli lyssnad på, oavsett uttrycksform, viktigt. En känsla av att höra till, att kunna, att vara en del av något större och att bli sig själv i mötet med andra blir en ledstjärna när det gäller att organisera undervisning i estetiska ämnen oavsett sammanhang och nivå. Att så sker blev tydligt i programmet där vi fick ta del av praktiska exempel, och av vilka drivkrafter som låg bakom estetlärarnas sätt att jobba. Det blir viktigt att erbjuda ALLA flera språk, en demokratisk rättighet, vilket också läroplanen ger riktlinjer för.

Läs mer

BILDUNDERVISNING FÖR ALLA

Kristina Rilbe © Foto: Erik Amkoff / UR

En dag på mitt nya jobb utbrast en elev i ÅK9:

– ”Kristina, var har du varit i hela mitt liv? Ingen har talat om för mig hur jag kan göra bilder! Förut fick vi sitta och chilla, lyssna på musik och rita lite. Nu ska vi lära oss det och det och det.”

Jag förstod det som att eleven tidigare upplevt ”en bildundervisning för dem som redan kan” och nu öppnade jag på något sätt för kunskaper som var synliga och möjliga att uppnå för henne.

Läs mer

ESTETIK ÄR EN DEMOKRATISK FRÅGA

Mikhael Mikalides © Foto: Erik Amkoff / UR

Skolans viktigaste uppdrag är att främja alla elevers utveckling och lärande, samt lusten att lära. Skolan ska också stimulera elevers självförtroende, kreativitet och nyfikenhet. Av den anledningen måste skolan anpassa undervisningen efter varje elevs erfarenheter, behov, intressen, kunskap och förmågor. Samtidigt har skolan även ett ansvar att ge eleverna kännedom om samhällets kulturutbud. Därför anser jag att estetiken har en given plats som en del av skolans undervisning. I läroplanen (Lgr11) står det till exempel:

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Läs mer

MEDVERKANDE – ESTETIK FÖR ALLA

Cecilia Ferm Almqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Ferm Almqvist
Professor i Musikpedagogik på Luleå tekniska universitet, på Campus Piteå. Har skrivit ett antal bokkapitel och vetenskapliga texter om estetisk kommunikation och inkludering, särskilt med fokus på grundskolan. Texterna grundar sig på praktiska erfarenheter samt filosofisk och empirisk forskning. Har skrivit kursplanen för musikämnet i grundskolan och bedömningsstöd för årskurs sex i musik. Inkludering är grunden för allt jag gör i mitt jobb, leder seminarier, handleder, undervisar och leder verksamhet

Kristina Rilbe © Foto: Erik Amkoff / UR

Kristina Rilbe
Bildlärare i åk 6-9 på Björkhagens skola i Stockholm. Min utgångspunkt är att det är elevernas idéer, allas bildsal och jag kan visa på metoder, hur man leker och experimenterar sig fram. Vi jobbar tillsammans för att bilder är kul och viktiga redskap i samhället. Det krävs mod att våga skapa och arbete för att bli medveten om bilders budskap. När vi formulerar oss får vi syn på oss själva, därför bidrar jag i det utvidgade kollegiet likväl som VFU-handledare. Jag försöker uttrycka mig på en blogg http://bildflip.blogspot.se/ Twittrar sparsamt på @kristinarilbe.

Mikhael Mikalides © Foto: Erik Amkoff / UR

Mikhael Mikalides
Arbetar som lärare på mellanstadiet på Vårbyskolan i Huddinge. Där undervisar han i svenska och SO. Mikhael kom till Sverige som treåring från inbördeskriget i Libanon. Han har fått kämpa med språket hela sitt liv och vet dess betydelse. Han brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit hans livsprojekt. Förra året utsågs hans bok, Konsten att skriva dikter, till en av årets bästa böcker i kategorin faktaböcker av Statens Kulturråd. Boken är en handbok i lyrik och den är skriven tillsammans med 16 elever i åldern 10-13 år. Förra året blev Mikhael även utsedd till Årets inspiratör inom offentlig sektor, av Framtidsverket.

John O`Toole © Foto: Privat

John O’Toole
Former Foundation Chair of Arts Education at Melbourne, and of Drama at Griffith University. Forty years teaching and teacher training on all continents, and author of many books, including Drama and Curriculum, Pretending to Learn and Dramawise. Lead Writer for the Arts in the Australian Curriculum, 2009-13. Passionate believer in engaging students, and giving them a say in their learning. In 2015 received the Order of Australia for services to drama education.

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETIK FÖR ALLA

Font - Estetik För Alla

Kan man med drama som redskap träna personer med funktionshinder att göra sina röster hörda i samhället?

Dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Genom dramaövningar undersöker eleverna både sin egen identitet och samspelet med andra människor.

– Mina elever är tyvärr vana vid att folk talar över huvudet på dem. Jag jobbar med att de ska känna att de får tid att kommunicera, säger Malin.

Medverkar gör även Cecilia Ferm Almqvist, Mikhael Mikalides, Kristina Rilbe och John O’Toole.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se