Taggad: källkritik

TEMA: DIGITAL KOMPETENS
– KÄLLKRITISK FÖRMÅGA

Sofia Viscovi, Eric Haraldsson och Johan Lind. Foto: UR
Sofia Viscovi, Eric Haraldsson och Johan Lind. Foto: UR

Välkommen till ett nygammalt Lärlabbet!
Vi har lämnat studion och bland annat bytt form och fått lite mer färg.
Första temat med detta nya format handlar om digital kompetens.
I det första programmet:

Hur gör skolan för att stärka elevernas källkritiska förmåga – och hur kan skolan ta vara på den kompetens som finns hos skolbibliotekarien?

Lärlabbet besöker Ringsbergsskolan i Växjö där skolbibliotekarien Eric Haraldsson tillsammans med lärare arbetar ämnesövergripande för att lyfta den källkritiska förmågan.

Medverkar gör även Johan Lind, Sofia Viscovi, Peter Adams och Jutta Haider. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

KÄLLKRITIK MED VÄRLDENS STÖRSTA UPPSLAGSVERK

Sara Mörtsell © Foto: Erik Amkoff / UR

Världen är oerhört komplex och i skolan har vi uppgiften att lära elever hantera och navigera i den komplexiteten med allt av vad det innebär. Medie- och informationskunnighet är ett centralt verktyg för det eftersom det är i ett medialiserat samhället vi lär om världen och uttrycker oss själva. Jag tror inte att det går att göra det genom förenklingar, jag tror i stället på att våra elever har en stor kapacitet att lära sig komplexa fakta och förhållanden genom granskning och kritiskt prövande. Det är just därför skolan ska utbilda i stället för att förbjuda – vi vill se ett samhälle med mediekunniga och källkritiska medborgare.

Läs mer

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN

Maria Becker © Foto: Erik Amkoff / UR

I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde. Hur kan det användas i skolan? Hur kan vi ge våra elever verktyg att hantera informationen med kritiska ögon? Här följer fem förslag som jag tycker fungerat i min undervisning:

1. Utgå från elevernas verklighet och bygg vidare därifrån. När vi ska lära eleverna att hantera begrepp som närhet, beroende, äkthet och tendens kan vi förankra begreppen genom att börja i elevernas egna informationsflöden. Vad visar den där bilden som ni scrollar förbi? Är den tagen idag, eller är det en gammal bild som publiceras idag? Spelar det någon roll när bilden är tagen? Vilken vinkel är bilden tagen ur? Och, det där videoklippet – visar det hela sanningen? Kan vi hitta flera versioner av sanningen? Kan vi vara säkra på att den där personen bakom skärmen verkligen heter Sara och är 14 år, bara för att det står så i profiltexten?

Läs mer

BILDVÄRLDAR OCH VÄRLDSBILDER

Matilda Åhall © Foto: Erik Amkoff / UR

Ni förstår att när jag var liten, då fanns inte internet. Eller mobiltelefoner.
-Fanns datorer?

Ja, det fanns datorer, men man använde dem inte till att prata med varandra så som vi gör nu.
-Vad hade man dem till då?

Äää, mest till att räkna ut saker tror jag.
-Men alltså! Vad gjorde ni då när ni ville vet något?

Läs mer

REPORTAGE – KÄLLKRITIK

Hur sätter man in ett filter i huvudet på barnen? Det var den utmaning Murgårdsskolan i Sandviken stod inför när skolan fick öppna nät. Skolans it-ansvariga, specialläraren Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö jobbar aktivt med källkritik och medievanor i alla ämnen och med alla årskurser. Genom det dagliga arbetet och riktade projekt som ”Nätsmarta” utvecklar eleverna ett internetfilter redan från förskoleålder.

– Källkritik är något annat än det var tidigare. Eleverna behöver lära sig vara källkritiska både mot sig själva och mot det som står på internet och i tidningen, säger Madeleine.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

MEDVERKANDE – KÄLLKRITIK

Maria Becker © Foto: Erik Amkoff / UR

Maria Becker
Lärare i svenska och SO-ämnena på Matteusskolan i Stockholm, åk 7-9. Förstelärare, bedömningsentusiast och handledare för Läslyftet. Maria har deltagit i arbetet med att framställa kommentarsmaterial ”Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet” (Skolverket, 2016), samt bedömningsstöd i samhällskunskap och geografi. Drivs av utveckling, kollegiala samtal, att lösa problem och att visa att allt är möjligt.

Matilda Åhall © Foto: Erik Amkoff / UR

Matilda Åhall
Jobbar som bildlärare på Kärraskolan i Göteborg. Hon har varit med i arbetet med att ta fram Skolverkets bedömningsstöd i bild för åk 6. Hon har en blogg där hon delar med sig av lektioner, planering och funderingar om bildämnets plats i det bildfokuserade och estetiserade offentliga samtal som vi rör oss i nu. Matilda har precis påbörjat sin väg mot en master i bilddidaktik och anser att bildämnet skulle kunna vara (ett av) skolans viktigaste ämne(n). Twittrar som @TildurAhall

Sara Mörtsell © Foto: Erik Amkoff / UR

Sara Mörtsell
Gymnasielärare i svenska som andraspråk och tidigare verksam som lärare för nyanlända elever och ikt-pedagog i Stockholmsområdet. En av initiativtagarna till den öppna digitala kursen för lärare ”Digitala Skollyftet”. Medförfattare till Skolverkets modul om Digitalt textarbete inom läslyftet, avsnittet ”Informationskritik och kunskapsdelning”. Jobbar sedan början av 2014 som utbildningsansvarig på den ideella föreningen Wikimedia Sverige med fortbildning för pedagogiska perspektiv på fri kunskap och Wikipedia inom skola och högskola.

Åsa Kronkvist © Foto: Privat

Åsa Kronkvist
IKT-pedagog på Högskolan Kristianstad med en bakgrund som förskollärare och grundskollärare i år 1-7. Har arbetat med Skolverkets projekt Multimediabyrån och PIM samt skrivit boken Superundersökarna som är tillgänglig via Statens medieråd. Min första dator skaffade jag för att skriva berättelser. Snart öppnades en värld av möjligheter att skapa, kommunicera och samarbeta. Jag tröttnar aldrig på att lära mig nytt.

TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– KÄLLKRITIK

Font MIK - källkritik

Hur sätter man in ett filter i huvudet på barnen? Det var den utmaning Murgårdsskolan i Sandviken stod inför när skolan fick öppna nät. Skolans it-ansvariga, specialläraren Madeleine Högman och förskolläraren Karin Lepistö jobbar aktivt med källkritik och medievanor i alla ämnen och med alla årskurser. Genom det dagliga arbetet och riktade projekt som ”Nätsmarta” utvecklar eleverna ett internetfilter redan från förskoleålder.

– Källkritik är något annat än det var tidigare. Eleverna behöver lära sig vara källkritiska både mot sig själva och mot det som står på internet och i tidningen, säger Madeleine.

Medverkar gör även Maria Becker, Matilda Åhall, Sara Mörtsell och Åsa Kronkvist.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se