Taggad: Karin Berg

FRAMTIDENS UTMANINGAR

Karin Berg © Foto: Privat

Sedan våren 2013 har jag pratat skolutveckling offentligt. Varje gång har jag pratat om vikten av att skolan som organisation gör det möjligt för varje lärare att hela tiden vara i ständig utveckling och på så vis skapa bättre undervisning. Vi har i Sverige, precis som många andra länder, en lång tradition av den autonoma läraren som verkar som den stolta kunskapsbäraren ensam i sitt klassrum och i sin undervisningsutveckling. En tradition vi måste bryta om vi vill ha en skola för framtiden. Om vi ska möta framtidens många utmaningar måste vi göra det tillsammans och låta lärarna lära professionellt tillsammans.

Trots att jag skrivit många texter om detta, var det först när jag i höstas var i Kina som jag fick konkreta exempel på hur ett systematiserat kollegialt lärande verkligen gör avtryck i undervisningen och på elevernas lärande och resultat. En lärare i Guangzhou undervisar ungefär hälften så mycket som jag, men har istället 56 elever/klass, vilket gör att vi har ungefär lika många elever per läsår, men den kinesiske läraren undervisar hälften av min undervisningstid. De timmar som jag undervisar extra lägger mina kinesiska kollegor på att utveckla sin undervisning tillsammans. De har kollegiala ämneslag de skolutvecklar mellan skolor och tillsammans med rektor. Dessa förutsättningar gör att de skapat en undervisning som är så bra att den ger gåshud. Sällan har jag skådat bättre.

Läs mer

MEDVERKANDE – FRAMTIDENS LÄRANDE

Engin Ilyaz © Foto: Erik Amkoff / UR

Engin Ilyaz
Biträdande rektor på Oxievångsskolan i Malmö. Har varit med och startat upp en skola för barn med en historik av skolproblematik – barn som inte har passat in i mallen. Bytte skolform för att dela med av sina erfarenheter och för att anta utmaningen att ge en kommunal skola samma kunskap och förståelse för barn som möter utmaningar i skolan. Har föreläst på skolor om att bemöta och undervisa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Att bygga förtroendefulla relationer till eleverna är bland det viktigaste för oss som arbetar inom skolan. Bra relationer är grunden till en bra lärmiljö och stimulerar elevernas vilja till att lära sig”

Anna Hälinen © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Hälinen
Jobbar sedan nio år tillbaka som SO-lärare på Gärdesskolan i Sollentuna, en skola som kännetecknas av sk tvålärarskap där varje lektion hålls av två ämneslärare. På varje lektion  arbetar två lärarkollegor med samma ansvar för lektionen. De planerar och gör alla pedagogiska och didaktiska överväganden tillsammans. Skolan har varit en 1-1 skola sedan 2011. Anna har föreläst om hur man jobbar i inkluderande organisationer samt hur man kan jobba med sociala medier i skolan. Hon tror att lärande skapas i det sociala samspelet och via dialog, oavsett om det är digitala eller analoga tankeutbyten. Driver twitterkontot @abbetyckertill

Karin Brånebäck © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Brånebäck
Arbetar som förstelärare samt skolutvecklare i Stockholm. Hon är en lärare som vågar omsätta sina pedagogiska idéer till verklighet med fokus på digital pedagogik. Karin föreläser både i Sverige och andra länder och har också startat (samt administrerar) facebook-gruppen Flippa klassrummet, som i skrivande stund har ca 15000 medlemmar, vilket därmed är en av de absolut största pedagogiska grupperna på Facebook. Hon bloggar även på Kilskrift, som är rankad som en av Sveriges största pedagogiska bloggar. På twitter hittar ni henne som @braneback

Karin Berg © Foto: Privat

Karin Berg
Lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Undervisar i svenska och religion och har ett försteläraruppdrag att driva skolutveckling inom bedömning och IKT. Hon driver den ideella tankesmedjan Skolsmedjan och gör podden Skolsverige. Tror på en likvärdig skola i ständig utveckling som tar avstamp i elevernas verklighet. Twittrar som @frokenbagare

Jan Allegaert © Foto: Privat

Jan Allegaert
Lektor och lärarhandledare på lärarhögskolan i Tielt, Belgien. Specialiserad inom sk. utomhuspedagogik. Arbetar ständigt med att översätta delar av läroplanen till praktisk handling. Jan vill framöver öka barnens koppling till naturen och utomhusmiljöer. Det är bra för barnens hälsa och deras sociala kompetens. Men den verkliga fördelen med utomhuspedagogik är att barnens motivation ökar med bättre inlärning som resultat.

Avnish Dhesi © Foto: Privat

Avnish Dhesi
Rektor på Victoria Park Primary Academy i Smethwick, England. Lärare sedan 23 år tillbaka med fokus på undervisning i de tidigare åldrarna. Avnish brinner för en nytänkande, inkluderande skola och varje elevs rätt till god utbildning. ”I’d rather have one week of innovative teaching than a career of doing what’s always been done”. Finns på Twitter som @DhesiAvnish och genom @VicParkAcademy

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– FRAMTIDENS LÄRANDE

Font framtidens lärande

Hur kan skolan utveckla sitt arbete inför framtiden? Hur kommer framtidens lärande att se ut? Och hur påverkar det lärarkåren?

Vi besöker Antnässkolan utanför Luleå och rektor Agneta Hedenström. Hon är starkt engagerad i skolutveckling och har funderat mycket kring framtidens skola och vilka kompetenser framtida lärare måste ha. Hon lyfter bl a vikten av digital kunskap, öppnare klassrum och ökat kollegialt samspel.

– Den framtida skolan handlar mycket om att lära sig att lära. Att ta vara på fakta, analysera, generalisera, jämföra och så vidare, menar Agneta.

Medverkar gör även Engin Ilyaz, Anna Hälinen, Karin Brånebäck, Jan Allegaert, Avnish Dhesi och Karin Berg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

EFTERSNACK – SKOLMILJÖ

Samtalet fortsätter. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan en jobba med skolmiljön för att motverka mobbning?

Ta del av panelens eftersnack! Eller se programmet i sin helhet på UR.se

Medverkar gör Anne-Marie Körling, Karin Berg, Peter Bragner och Åsa Machado.

Skolan ska vara en plats man går till med glädje

Under senare år har skolarkitekturen arbetat mycket med att bygga bort vuxenfria zoner. Man har rent byggnadstekniskt letat lösningar för att alla platser på skolan ska vara trygga platser där eleverna aldrig lämnas ensamma. Det har bland annat skapat klassrum med fönster till korridorerna, öppna gemensamma umgängesytor och lärararbetsplatser som eleverna kan se in i. Det är en spännande utveckling och tanken på ett skolhus där de vuxna alltid finns närvarande är tilltalande.

Själv arbetar jag i ett skolhus byggt 1886, en för den tiden modern skola men långt från dagens moderna tänk. Huset är dessutom byggnadsminnesmärkt och det är därför mycket lite vi kan göra för att förändra just skolbyggnaden. Istället arbetar vi aktivt med att bygga relationer till eleverna. Vi vill att eleverna ska lita på oss vuxna. Jag rör mig medvetet ofta i korridorerna och ser till att ha tid att prata med eleverna på rasterna. Samtidigt vet jag att jag missar massor. Det pågår hela tiden saker i relationerna mellan eleverna som jag inte kan se. Därför är vår relation till eleverna så viktig. De måste kunna lita på mig och våga berätta det jag inte ser. Att eleverna på skolan känner tillit till varandra och till skolans personal är ett av mitt och mina kollegors viktigaste ansvarsområden. Att skapa en trygg skolkultur som bygger på en tydlig och gemensam värdegrund.

Oavsett skolbyggnad kommer vi aldrig kunna bortse från vikten av att etablera en trygg skolkultur, en gemensam värdegrund och goda relationer till eleverna. Genom att fundera över hur den fysiska skolmiljön ser ut och på så vis synliggöra de platser som blivit osynliga och obehagliga områden på skolan gör det svårare för mobbingen att frodas. I en park som har belysning sker färre våldtäkter än i en som saknar ljus. Ändå är jag övertygad om att skolkulturen är den avgörande faktorn för hur eleverna mår på skolan. Eleverna måste känna sig sedda och veta att vi bryr oss om dem. Arbetet med att skapa en trygg skolkultur är så mycket viktigare än vad vi ibland tror. Skolan ska vara en plats som man går till med glädje.

Karin Berg,
Lärare på Schillerska gymnasiet

MEDVERKANDE – SKOLMILJÖ

Ann Marie Körling
Ann Marie Körling

Lärare, författare och handleder lärare i undervisning. Tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2006, Microsofts, Innovativa lärarpris 2007 och Scira Hedersdiplom 2013.

Karin Berg
Karin Berg

Lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Djupt engagemang i skolfrågor och skolutveckling. Grundare av den Ideella tankesmedjan Skolsmedjan som driver frågor om skolutveckling, lärande organisation och en likvärdig skola. Gör tillsammans med Jacob Möllstam podden Skolsverige och skriver krönikor i magasinet Skolporten.

peter
Peter Bragner

Rektor i Huddinge kommun. Bakgrund som So-lärare med inriktning mot skolans senare år. Förutom lärarexamen steg ett-utbildad inom familjeterapi. Har ett brinnande intresse i lärande och skola samt aktiv i sociala medier kring olika pedagogiska frågor.

Åsa
Åsa Machado
Arkitekt på ORIGO arkitekter i Stockholm, med passion för utveckling av skolmiljöer. Hon jobbar med förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Hon sitter även i Skolhusgruppens styrelse.