Taggad: Knivsta

REPORTAGE – DATALOGISKT TÄNKANDE

På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället.

– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument ,menar Maria Franzén

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

 

TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– DATALOGISKT TÄNKANDE

Font MIK - Datalogiskt tänkande

Hur kan skolan jobba med programmering i undervisningen? Ska programmering vara ett eget skolämne? Och hur skapar vi en bättre förståelse för det digitala samhället?

På Högåsskolan i Knivsta har man infört ”datalogiskt tänkande” i ämnen som t.ex. bild och idrott. Tanken är att man kombinerar programmering med förståelse för hur det digitala fungerar i samhället.

– Vi lär barnen andra samhällsfunktioner i tidiga åldrar så som brandförsvar, vattenrening och sophantering. Att även äga kunskaper om hur datorer fungerar handlar ju om att kunna ställa sig kritisk och vara en medveten konsument , menar Maria Franzén

Medverkar gör även Christina Löfving, Fredrik Heintz, Karin Nygårds och Linda Liukas.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se