Taggad: lärandet

LIVET ÄR EN RESA

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Har man vågat att ge sig iväg till det okända, då hittar man rätt under sin resa. Detta hörde jag av en av mina elever för mer än tjugo år sedan. När jag försökte att få klarhet i vad eleven menade, fick jag ett kort svar: ”frågar man rätt person får man rätt svar”.

Nu har det gått många, många år och skolsituationen har förändrats på så många olika sätt. Svenska skolan har mycket mer erfarenhet av undervisning och utbildning av elever som inte har svenska som modersmål. Nu finns det erfarna lärare i svenska som andra språk, modersmålslärare med kompetens i ett eller flera ämnen och ämneslärare som är vana att arbeta språkutvecklande. Men utmaningarna har blivit mycket stora de senaste åren.

Läs mer

ATT LÄRA – MED SPRÅKET SOM BÅDE MÅL OCH MEDEL

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Under inspelningen av programmet, som fokuserade på hur vi i skolan kan stödja nyanlända elevers lärande, väcktes många tankar. Vi samtalade om fördelarna med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där läraren explicit visar och ger eleverna möjlighet att träna på det språk som används i olika situationer i skolans alla ämnen. Vi pratade också om vikten av att våra elever får använda sina modersmål och kunskaper i andra språk, som viktiga verktyg i lärandet. I språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ses språket både som ett mål och ett medel.

I programmet använde vår programledare och övriga medarbetare i studion olika typer av begrepp. Inför eftersnacket ”tog inte kameran recen” och vi var därför tvungna att vänta ett tag, tills den ”recade” igen. I ett av mailen inför inspelningen fick vi veta att vi förväntades ”studsa” på inslaget från Grimstaskolan. Såklart hade jag aldrig hört ordet studsa i detta sammanhang, men med hjälp av att, enligt instruktioner, ha tittat på tidigare Lärlabbet-program och tagit del av övriga beskrivningar av vad som skulle hända i programmet, kunde jag gissa mig till vad det betydde.

Läs mer

REPORTAGE – LÄRANDET

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

MEDVERKANDE – LÄRANDET

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Gamal Guirguis
Lärare i matematik och biologi vid Individuella gymnasiet, Ekerö, har arbetat som lärare i 28år. Har läst till ekonom i hemlandet, och till lärare i Sverige. Det är viktigt att ta vara på och respektera elevernas kunskaper. Att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt är nyckeln till självförtroende. Har korrekturlyssnat på 3 studiehandledningsböcker översatta till modersmålet i olika ämnen. Det viktigaste för lyckad studiehandledning är samarbete med ämnes / klasslärare. Studiehandledare skall vara kompetent i de ämnen som man ska hjälpa eleverna.

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Josefin Nilsson
Lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och masterstudent i svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Josefin har parallellt med den egna undervisningen under många år drivit utvecklingsarbete med fokus på förhållningssätt och arbetssätt i och för en flerspråkig och mångkulturell skola. Hon har ett stort intresse för elevers såväl som lärares och skolledares lärande och en stark tro på en skola och ett samhälle för alla.

Qarin Franker © Foto: Erik Amkoff / UR

Qarin Franker
Språkforskare och lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är sedan många år särskilt engagerad i att undersöka hur nyanlända ungdomars och vuxnas vägar in i litteracitet (läs- och skrivkunnighet) ser ut. Hon vill ta reda på hur undervisning och lärande inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen på bästa sätt kan bygga vidare på de språkliga och kulturella resurser som även personer utan tidigare skolgång har med sig.

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– LÄRANDET

Hur kan skolan arbeta med nyanlända elevers lärande? Vad har elever för kunskaper med sig till den svenska skolan? Och hur tar vi bäst tillvara på den kunskapen?

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Medverkar gör även Gamal Guirguis, Josefin Nilsson och Qarin Franker.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se