Taggad: lärarstudent

BRYT INTE NER – BYGG UPP!

Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR
Sammy Vallgren. Foto: Lil Trulson/UR

Testa nytt, utsätta sig för sammanhang utanför ens personliga bubbla och träffa nya människor med andra perspektiv än de du är vana vid. Det är sådant som får oss människor att utvecklas, att växa, att skapa.
Läs mer

TEMA: BREDDA NORMERNA
– I KLASSRUMMET

Åsa Hemborg, Sammy Vallgren, Marcus Eriksson, Robin Aronsson och Samuel Engelhardt. Foto: Lil Trulson/UR
Åsa Hemborg, Sammy Vallgren, Marcus Eriksson, Robin Aronsson och Samuel Engelhardt. Foto: Lil Trulson/UR

Hur bemöter du som lärare uttryck för fördomar eller extrema åsikter i skolan?

Lärlabbet Student besöker Järvenskolan Tallås i Katrineholm och studenten Tommie Campell på en lektion där han ska testa att ha ett normkritiskt perspektiv för att väcka diskussion i klassen – om vem som har makt och inte…

Medverkar gör även Sanna Silow, Sammy Vallgren, Marcus Eriksson, Robin Aronsson och Samuel Engelhardt.  Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

OPTIMERAD INLÄRNING MED
GRUPPÖVNINGAR OCH VR-GLASÖGON

Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR
Walid Mohammadian. Foto: Lil Trulson/UR

Jag anser att ansvaret som lärare är att ge eleverna förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor för att bli goda samhällsmedborgare. För att detta ska ske, behöver jag som lärare jobba med olika komponenter i undervisningen.
Läs mer

HUR LEDA
KOLLEKTIVT KUNSKAPANDE?

Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR
Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR

Ämnet för programmet upplever jag som väldigt relevant. Skolans styrdokument poängterar att elever ska kunna lära och arbeta tillsammans med andra. Samtidigt lever vi i ett samhälle där digital teknik skapar nya möjligheter till samarbete över tids- och rumsgränser.
Läs mer

TEMA: LÄRANDE I GRUPP

Jeannie Olsson Frisk, Walid Mohammadian, Martin Younakhir och Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR
Jeannie Olsson Frisk, Walid Mohammadian, Martin Younakhir och Jörgen Holmberg. Foto: Lil Trulson/UR

Grupparbeten och bra kommunikation – kan det göra att eleverna lär sig ännu bättre?

Lärlabbet Student besöker Malmös Idrottsgymnasium och följer med lärarstudenten Anna Musicanti när hon ska testa en metod för gruppkommunikation i sitt klassrum – EPA.

Medverkar gör även Kajsa Månsson, Jeannie Olsson Frisk, Walid Mohammadian, Martin Younakhir och Jörgen Holmberg.
Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: UTVÄRDERING –
ATT UTVÄRDERA SIN UNDERVISNING

Åsa Hemborg, Angelika Kullberg, Alexander Antonisen, Malin Holmgren och Ellen Ljungqvist. Foto: Lil Trulson /UR
Åsa Hemborg, Angelika Kullberg, Alexander Antonisen, Malin Holmgren och Ellen Ljungqvist. Foto: Lil Trulson /UR

Hur vet man att eleverna hänger med – och att de får den kunskap man vill?

Lärlabbet Student besöker Kryddgårdsskolan i Malmö där vi får följa lärarstudenten Cecilia Benson på hennes VFU. Hon ska undervisa en årskurs 6 i matte, och efter det har hon tänkt att använda sina alldeles egna Exit tickets..

Medverkar gör även Blerime Hisa, Alexander Antonisen, Malin Holmgren, Ellen Ljungqvist och Angelika Kullberg.
Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

ATT LÄRA TILL LÄRARE
– EN FRÅGA OM MENINGSFULLHET

Gennet Sätherlund. Foto: Lil Trulson /UR
Gennet Sätherlund. Foto: Lil Trulson /UR

Jag är gymnasielärare sedan 21 år och undervisar i samhällskunskap och engelska. Sedan år 2014 är jag även förstelärare med uppdraget att vara pedagogisk coach för nyanställda lärare och ansvarar även för samordningen av praktiken på min skola för lärarstudenter som läser vid SU.
Läs mer