Taggad: Linda Sonesson

LÄRARENS ROLL FÖR
ATT MOTIVERA ELEVERNA

Linda Sonesson. Foto: Lil Trulsson/UR
Linda Sonesson. Foto: Lil Trulsson/UR

Motivation handlar om många saker och påverkas också av många såväl inre som yttre faktorer. Då motivation i allra högsta grad är en nyckel till framgång inte bara i skolans värld utan också utanför är det för mig viktigt att arbeta för att få varje elev att hitta sin inre motivation för att lyckas i skolarbetet.

Läs mer

I MÖTET MED ELEVERNA OCH DERAS TEXTVÄRLDAR

Linda Sonesson © Foto: Erik Amkoff / UR
Linda Sonesson © Foto: Erik Amkoff / UR

Vad är texter och vad består vårt textuniversum av? I dagens samhälle möter vi och våra ungdomar en mängd olika texter i olika medier. Böcker och tidningar i pappersform har inte en lika stor del i dagens läsande utan det handlar istället mycket om digitala texter i olika former, meddelande via Snapchat eller sms, bloggar och digitala nyhetsartiklar. En läsning som på många sätt innehåller mer än bara text. Är då film och dator, eller tv-spel också text? Dagen efter mitt besök i Lärlabbets studio på Gärdet i Stockholm mötte jag mina sjuor i klassrummet och ställde frågan vad är egentligen en text? Vad läser vi under en dag eller en vecka utanför skolans väggar? Innan eleverna fick sätta sig i grupper och skriva listor och diskutera funderade vi i klassen kring hur vi egentligen ser på t ex film som text, eller tv-spel som text. Tillsammans kom vi fram till att det väl egentligen är olika medier som vi utifrån våra behov väljer att förmedla tankar och åsikter med och kanske är det så att man kan kalla det för olika textvärldar. Som mottagare tolkar och analyserar vi, oavsett om det är en skriven text eller om det är film, bilder, tv-spel eller en kombination av dem. Och det är väl just det som vi i skolans värld behöver arbeta med, att medvetandegöra eleverna om de uttryckssätt som finns, hur de påverkar oss och vilka redskap eller strategier vi använder för att tolka och analysera. Vad vi kallar dem är mindre viktigt.

Läs mer