Taggad: Malin Gren Landell

TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG BORT?

Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.
Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.

Hur kan skolan förebygga problematisk frånvaro – och vad kan du som lärare göra?

Lärlabbet besöker Mörsils skola i Jämtland där man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt.

– Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt, säger Lisa Vestefjell.

Medverkar gör även Angelika Faktus, Johanna Bogfors, Indra Costermans och Malin Gren Landell. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se