Taggad: medverkande

MEDVERKANDE – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG

Patrik Hernwall. © Foto: Erik Amkoff / UR

Patrik Hernwall
Forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Min drivkraft i forskningen är att stötta barns egna röster, eller åtminstone att komma nära deras egna uttryck. Tematiskt är intresset riktat mot ytan mellan pedagogik och teknik, ett fält som saknar begrepp men inte relevans.

Helena Kvarnsell. © Foto: Erik Amkoff / UR

Helena Kvarnsell
Grundskolelärare i matte/NO/teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun. Helena gick ut Lärarhögskolan 1999 och har sedan dess använt datorer i klassrummet mer och mer, Hon funderar, föreläser och skriver om hur digitalisering lyfter skolan. Hon brinner för att alla elever ska ha rätt till datorers och internets fördelar i skolan.

Eva Söderberg. © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Söderberg
Lärare i slöjd och svenska år 4-9. Undervisar i slöjd på Vallhamra Skola i Partille och föreläser då och då om estetiska ämnen, framför allt slöjd och digitalisering. Väldigt intresserad av skolutveckling och pratar ofta och mycket om de praktisk estetiska ämnenas ställning i skolan.

Pernilla Ahlstrand © Foto: Privat

Pernilla Ahlstrand
Arbetar som teaterlärare och lektor på Holavedsgymnasiet i Tranås. Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Att kunna lyssna med kroppen – en studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater”. Hon tjänstgör även viss tid på teaterlärarprogrammet vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Är intresserad av kunskapsteoretiska frågor, kollegialt lärande och teaterdidaktik.

MEDVERKANDE – TEKNIKSTÖD

© Foto: Erik Amkoff / UR / Lärlabbet

Stefan Fornestedt
Specialpedagog och förstelärare på Ängsdals skola i Bunkeflostrand utanför Malmö. Han har arbetat med en-till-en i fem år och är en av initiativtagarna till Skolsmedjan.

© Foto: Erik Amkoff / UR / Lärlabbet

Anne Li Dale
Specialpedagog och IT-utvecklare i Ale kommun. Hon arbetar i Utvecklingsenheten med syfte att identifiera och implementera digital och specialpedagogisk skolutveckling, handledning och coachning.

© Foto: Erik Amkoff / UR / Lärlabbet

Lina Karlsson
Arbetsterapeut på gymnasieskolorna Teknikum och Kungsmadskolan i Växjö. Hon började arbete i skolan 2012 genom projektet Teknikstöd i skolan.

Felix Gyllenstig Serrao. © Foto: Privat

Felix Gyllenstig Serrao
Förstelärare på Frölundaskolan i Göteborg. Föreläser om och handleder lärare i hur de kan använda spel som pedagogiska verktyg. Han bloggar som Spelläraren.

MEDVERKANDE – ANSVAR

 Daniel Gausel 1x1
Daniel Gausel

Biträdande rektor på Östra Grundskolan. Arbetar för ett likvärdigt likabehandlingsarbete i Huddinge kommun.
likabehandling.pedagoghuddinge.se
@danielgausel

Pia Kangas 1x1
Pia Kangas

Gymnasielärare i svenska och historia. Jobbar med skolutveckling, skriver och föreläser. Tilldelades 2009 Natur och Kulturs lärarpris för sitt normkritiska arbete tillsammans med kollegan Lotta Björkman.

Samuel Engelhardt 1x1
Samuel Engelhardt
Specialpedagog och utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet. Arbetar med projektet Angeredsutmaningen, som syftar till att etablera långvariga samarbeten mellan skola och näringsliv/stiftelser/ideella organisationer och samhället i sig. Utsedd till ”Årets Eldsjäl” 2014 av Emerichfonden.

margareta förel
Margareta Öhman
Psykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare. Arbetar med barns relationsarbete, lek- och  kamratkulturer, och är författare till ”Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan”.

MEDVERKANDE – NORMER

Christian Eidevald
Christian Eidevald
Legitimerad förskollärare, fil Dr. i pedagogik och lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. I sin forskning har han bland annat analyserat hur flickor och pojkar bemöts i förskolan samt hur det är att som man arbeta i förskolan.

IMG_0030
Sanna Mac Donald
Svensk- och tysklärare i Huddinge med ett brinnande intresse för likabehandling. Föreläser om hbtq och normkritik och bloggar om detsamma på LR-bloggen ”Det öppna klassrummet”.

profilbild
Aisha Lundgren
Lärare i förskolan, utbildare i normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete i skola och förskola. Har skrivit en bok om normkritiska metoder i förskolan och driver hemsidan www.normkritiskpedagogik.se

Zafire Vrba
Zafire Vrba
Pedagog, sexualupplysare och konstnär. Arbetar med tillgänglighet, feminism och tryggare rum i form av bland annat läromedel, tv-program, workshops och utställningar. Han undervisar även på särskolor och konstskolor runtom i Sverige och har sin bas i Stockholm.

MEDVERKANDE – SKOLMILJÖ

Ann Marie Körling
Ann Marie Körling

Lärare, författare och handleder lärare i undervisning. Tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2006, Microsofts, Innovativa lärarpris 2007 och Scira Hedersdiplom 2013.

Karin Berg
Karin Berg

Lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Djupt engagemang i skolfrågor och skolutveckling. Grundare av den Ideella tankesmedjan Skolsmedjan som driver frågor om skolutveckling, lärande organisation och en likvärdig skola. Gör tillsammans med Jacob Möllstam podden Skolsverige och skriver krönikor i magasinet Skolporten.

peter
Peter Bragner

Rektor i Huddinge kommun. Bakgrund som So-lärare med inriktning mot skolans senare år. Förutom lärarexamen steg ett-utbildad inom familjeterapi. Har ett brinnande intresse i lärande och skola samt aktiv i sociala medier kring olika pedagogiska frågor.

Åsa
Åsa Machado
Arkitekt på ORIGO arkitekter i Stockholm, med passion för utveckling av skolmiljöer. Hon jobbar med förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Hon sitter även i Skolhusgruppens styrelse.

MEDVERKANDE – NÄTMOBBNING

jacob bild

Jacob Möllstam
Grundskollärare och IT-pedagog vid Jonsereds skola utanför Göteborg. Har podcasten Skolsverige och bloggen killfroken.se. Guldäpplepristagare som också utsetts till Sveriges punkigaste lärare 2015.

Håkan Wetterö

Håkan Wetterö
Idrottslärare, olweusinstruktör och föreläsare men kallar sig för värdegrundspedagog. Han har varit pedagog sedan 1991 och arbetar idag heltid mot mobbning. uppbilda.se

Elza Dunkels lektor tillämpad utbildningsvetenskap. Foto: Anette Olofsson.

Elza Dunkels
Lärarutbildare och forskare vid Umeå Universitet. Hennes forskning handlar om unga och nätet och hon lägger just nu sista handen på en bok om näthat, nätmobbning och nätkärlek.

IMG_2379 (2)

Sandra Pilemalm
Förstelärare, legitimerad lärare i samhällskunskap, religion, historia, geografi och engelska åk 6-9. Arbetar på Naverlönnskolan i Svedala. Har under sina snart 10 år som lärare utvecklat ett stort intresse och kunskap om ungas nätanvändande med fokus på bl a nätmobbning och digitala kränkningar. Föreläsare och driver företaget NetAttitude.

MEDVERKANDE – SAMVERKAN

magnusblixt

Magnus Blixt
Yrkesverksam leg grundskollärare på nystartade Glömstaskolan i Huddinge, bloggar och twittrar hårt, föreläser, sitter i Ansvarsnämnd mm.

 Lena press

Lena Lingman
Rektor på Glada Hudikgymnasiet och biträdande rektor på
Glada Hudikskolans F-6. Vi startade skolan 2006 och vår vision är
att bli Världens bästa skola.

Anna Bonde

Anna Bonde
Hemkunskapslärare på Tallbohovskolan i Järfälla. Som ett samverkansprojekt förvandlade hon skolans innergård till en odlingslott.

 IMG_2100

Tobias Wernius
Utvecklat SpeakUp™ en app för att ge elever ett nytt verktyg att rapportera om mobbning. Arbetar heltid för att hitta nya verktyg för att bekämpa mobbning.

MEDVERKANDE – SE MOBBNING

Lena press

Lena Lingman
Rektor på Glada Hudikgymnasiet och biträdande rektor på
Glada Hudikskolans F-6. Vi startade skolan 2006 och vår vision är
att bli Världens bästa skola.

Håkan Wetterö

Håkan Wetterö
Idrottslärare och föreläsare men kallar mig för värdegrundspedagog.
Jag har varit pedagog sedan 1991 och idag arbetar jag heltid mot mobbning.

ann-christin LOW

Ann-Christin Cederborg
Professor och prefekt vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Mitt forskningsområde handlar om barn och unga i utsatta livssituationer samt kränkningar i skolan/ förskolan och på internet.