Taggad: Nora Choque Olsson

KBT-PRINCIPER
VID SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

Nora Choque Olsson. Foto: UR.
Nora Choque Olsson. Foto: UR.

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en väl etablerad evidensbaserad behandling vid ångestrelaterade problem. Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) behöver anpassas utifrån personens funktionsnivå och symtomgrad.
Läs mer

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEMÖTANDE

Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.
Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.

För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet en viktig tillgänglighetsfaktor – men vilka strategier kan man använda och hur lägger man grunden för goda relationer?

Lärlabbet besöker Utmelandsskolan i Mora där vi följer Stefan Swén. Han bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet och berättar om hur man skapar tillhörighet för alla, även för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Medverkar gör även Marit Björn, Carina Sandgren Gustafsson, Connie Kasari och Nora Choque Olsson. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se