Taggad: NPF

KBT-PRINCIPER
VID SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

Nora Choque Olsson. Foto: UR.
Nora Choque Olsson. Foto: UR.

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en väl etablerad evidensbaserad behandling vid ångestrelaterade problem. Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) behöver anpassas utifrån personens funktionsnivå och symtomgrad.
Läs mer

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BEMÖTANDE

Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.
Carina Sandgren Gustafsson, Stefan Swén och Marit Björn. Foto: UR.

För elever med NPF-diagnoser är det sociala samspelet en viktig tillgänglighetsfaktor – men vilka strategier kan man använda och hur lägger man grunden för goda relationer?

Lärlabbet besöker Utmelandsskolan i Mora där vi följer Stefan Swén. Han bygger den sociala tillgängligheten på hur han som lärare bemöter varje elev i klassrummet och berättar om hur man skapar tillhörighet för alla, även för de elever som delar sin skoldag mellan liten grupp och större klass.

Medverkar gör även Marit Björn, Carina Sandgren Gustafsson, Connie Kasari och Nora Choque Olsson. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

FLEXIBEL PEDAGOGIK

Anette Lindgren, Åsa Colliander Celik och Helena Svensson. Foto: UR.
Anette Lindgren, Åsa Colliander Celik och Helena Svensson. Foto: UR.

Stöd i all undervisning måste utgå från allas individuella förutsättningar – men hur gör man det?

Lärlabbet besöker Mälarhöjdens skola i Stockholm där personalen lägger mycket tid på kartläggning och kollegiala samtal. Vi följer inkluderingspedagogen Helena Svensson som förklarar hur skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna, på både lektioner och raster.

Medverkar gör även Åsa Colliander Celik, Anette Lindgren, Jerome J. Schultz och Kenth Hedevåg. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MILJÖ OCH VERKTYG

Carina Landegren Backström, Elinor Kennerö Tonner och Dan Söderqvist. Foto: UR.
Carina Landegren Backström, Elinor Kennerö Tonner och Dan Söderqvist. Foto: UR.

Tillgänglighet i skolan bygger på att alla elever kan ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön – men hur kan det se ut i praktiken?

Lärlabbet besöker Källbrinksskolan i Huddinge. En skola som kallar sig en NPF-säkrad skola där miljö och lärande anpassas så det inte ska vara ett hinder för någon, utan en möjlighet. Vi följer Carina Landegren Backström, lärare i svenska i hennes klass med 29 elever.
– Vi vill skala bort svårigheterna som kan finnas i miljön, för att alla elever ska kunna ta till sig och lära sig, säger Carina.

Medverkar gör även Dan Söderqvist, Elinor Kennerö Tonner, Liz Pellicano och Vedrana Baric. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

ANNORLUNDA KOGNITION

Daniel Scotford, Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Eva Sundberg. Foto: UR
Daniel Scotford, Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Eva Sundberg. Foto: UR

Hur fungerar annorlunda kognition – och hur förstår jag som lärare min elev bäst?

Lärlabbet besöker Rosengårdsskolan i Malmö där extra anpassningar som enskilda elever behöver vävs in i undervisningen som alla tar del av. Stommen för läraren Jenny Esbjörnsdotter-Karlssons lektioner är ledning och stimulans, vilket några elever i klassen behöver, och alla elever gagnas av.

Medverkar gör även Daniel Scotford, Eva Sundberg, Francesca Happé och Sven Bölte. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se