Taggad: pedagogik och särskilt stöd

BARNS LÄRANDE OCH HÄLSA

Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR
Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR

Det finns forskning som visar att framgång i skolan och hälsa hänger samman – goda skolresultat leder till bättre hälsa och tvärtom en god hälsa leder till bättre skolresultat. Skolans elevhälsa är därför jätteviktig för barns lärande och hälsa i skolan. Dagens elevhälsa har fått i uppgift att inte bara arbeta åtgärdande utan också hälsofrämjande och till och med förebygga att problem uppstår. Östersundsexemplet i inslaget var ett utmärkt exempel på hur detta arbete kan utformas konkret i skolan. Väldigt roligt att se hur psykologen bidrog med sin kompetens för att utveckla klassrumsundervisningen så att alla barn kunde vara delaktiga, även de som inte brukade kunna sitta still! Tänk om alla kunde börja arbeta enligt den modellen!

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH KUNSKAP

Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR
Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

När UR frågade om jag ville vara med och prata om hälsofrämjande och förebyggande insatser blev jag väldigt glad över valet av ämne. Men att jag skulle vara panelgäst och resonera om det i tv var förstås inte självklart för mig, finns alltid en oro över att säga fel eller bli missförstådd. Nåväl nu har jag prövat på det och det var mycket spännande och intressant att få träffa tv-teamet, programledaren Isabella Grybe, rektor Maria Kempe Olsson och professor Eva Hjörne. När jag tänker förebyggande arbete tänker jag alltid på hur vårt uppdrag är formulerat i skollagen och andra styrdokument. I skollagen står det att alla elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det betyder att vi som arbetar inom skolan behöver forma lärmiljöer som möter alla barns och elever behov och förutsättningar, och för att möta uppdraget behöver vi alla arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Läs mer

TILLSAMMANS

Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR
Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Hej, jag ringer från UR och tv-programmet Lärlabbet. Vi skulle vilja prata med dig inför ett eventuellt deltagande i vårt program.

Ja, det var verkligen spännande att få det där samtalet och många tankar har snurrat i mitt huvud sedan dess. Att få vara en del av det positiva samtalet om skolan känns fantastiskt inspirerande och viktigt, men också utmanande och pirrigt.

Efter ytterligare några givande samtal med redaktionen där syftet och tankarna bakom just det program där jag var inbjuden att delta blev allt tydligare för mig kändes det självklart att tacka ja. Något som bidrog till detta var den genomgående känslan av att utgångspunkten var ett positivt samtal om de möjligheter som finns med att arbeta tillsammans för att forma goda lärmiljöer för alla elever. Att det var just ett samtal och inte en debatt blev avgörande för mig. Visst krävdes det kanske lite övertygande från redaktionens sida om att de verkligen visste vad de gjorde, att det verkligen var mig de ville ha med och att de verkligen trodde på att det skulle bli bra. Inkluderande undervisning var temat men också tillsammansarbete. Elevhälsans professioner och pedagogisk personal som tillsammans driver ett arbete som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling. I det samtalet känner jag mig hemma. Att dessutom Maja Lindqvist och Eva Hjörne var de två andra gästerna i programmet gjorde att det blev ett sammanhang där jag absolut ville finnas med. Vilken förmån!

Läs mer

REPORTAGE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MEDVERKANDE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Maja Lindqvist
Specialpedagog och legitimerad svenska som andraspråkslärare på gymnasiet. Tidigare arbetat som dramapedagog inom både skola och teatergrupper. Handleder och föreläser om hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Driver bloggen www.specmaja.se i syfte att samtala om vikten av att rektor, lärare och elevhälsan samarbetar för att organisera en skola där alla elever känner sig delaktiga. Tycker om att vara med i arbetet med att skapa en skola som möter alla elevers behov och förutsättningar.

Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Maria Kempe Olsson
Har tidigare arbetat som lärare och specialpedagog och är sedan fem år tillbaka rektor på Bergsjöskolan F-6 i Göteborg.Har också förmånen att få
föreläsa om elevhälsa och skolutveckling i olika sammanhang.Tror på att vi tillsammans kan forma en skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas. Brinner för alla
elevers rätt att få finnas i ett välkomnande sammanhang och är övertygad om att vägen dit går genom en utvecklad elevhälsa, inkluderande undervisning
och goda relationer.

Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Hjörne
Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund som lärare men också som kurator på skola, omsorgsförvaltningen och inom barnpsykiatrin. Min forskning handlar om elevhälsa och pedagogik för utsatta barn i särskilda undervisningsgrupper under många år och jag brinner verkligen för min forskning om barn och ungas välbefinnande i skolan och möjlighet att utvecklas och förberedas för ett gott liv.

Svenny Kopp © Foto: Privat

Svenny Kopp
Specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon är forskare på Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet och har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande deltidsarbetar hon som vuxenpsykiater. Svenny Kopps forskningsområde är flickor med autism och ADHD. År 2010 disputerade hon på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments” vid Göteborgs Universitet. Övriga intressen är måleri, fjäll och botanik.

TEMA: ELEVHÄLSA
– PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Font - Pedagogik Och Särskilt Stöd

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Medverkar gör Maria Kempe Olsson, Maja Lindqvist, Eva Hjörne och Svenny Kopp.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

UNG LIVSSTIL

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR
Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Det finns många orsaker till att fler och fler elever upplever stress. Studier från bland annat Skolinspektionen visar att skolan, prov, läxor och otydliga förväntningar är sådant som triggar igång våra elevers stressystem. Visst kan det vara stressande med alla krav i skolan och särskilt om det inte blir så mycket tid över till skolarbete för att man sysslar med annat som är roligare eller lättare eller för att man har svårt att hänga med på grund av sömnbrist.

Skolverket gjorde nyligen en undersökning av hur eleverna påverkas av att störas av sina mobiltelefoner under lektionstid. 28% av gymnasieleverna uppgav att de störs av sitt eget användande av mobilen när de surfar, sms:ar eller använder sociala medier under lektionstid. Bland gymnasielärarna är det 69% som säger att mobilerna stör arbetet i klassrummet. Att bli störd och avbruten i sitt arbete kan göra att uppgiften tar 2-3 gånger så lång tid att göra jämfört med om man fått göra den ostörd. Tänk så mycket värdefull tid som slösa bort i våra lektionssalar. Tidsbrist är en stor källa till stress, både hos elever och hos lärare.

Läs mer

VAR LYHÖRD!

Niclas Sjöström © Foto: Erik Amkoff / UR
Niclas Sjöström © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag har precis landat soffan tillsammans med katterna efter en dag i Stockholm med inspelning av Lärlabbet. Veckans program handlar om psykisk ohälsa i skolan där jag som lärare har diskuterat ämnet med Olle Granath kurator på Nivrenaskolan och Anna Nygren som är livsstilspedagog. Det var väldigt givande att få träffa och diskutera med drivna personer från skolan som har ett annat perspektiv än mig som lärare.

Som lärare ligger oftast fokus på den pedagogiska delen i skolan. Många förutsätter att när eleverna kommer till lektionen så ska de vara redo för att ta in det stoff som lektionen ska behandla. Visar det sig att eleverna t ex är trötta, omotiverade eller ofokuserade så är det lätt att tänka: Suck! vad gör jag för fel? Att tonåringar är trötta och kan vara lite omotiverade är inget nytt men det kan vara väldigt frustrerade om det jämt är så i skolan.

Läs mer

ELEVHÄLSA I STORT OCH SMÅTT

Olle Granath © Foto: Erik Amkoff / UR
Olle Granath © Foto: Erik Amkoff / UR

Så sitter jag på tåget efter en dag i Stockholm som jag fått viga åt ett av mina mest brinnande intressen, elevhälsa. Under resan ner skrev jag. Jag skrev så många saker jag bara kunde om hur jag upplever mitt arbete, hur jag arbetar och hur jag vill arbeta. Jag skrev rad efter rad om beteendeförändringar, hjälpare, symptom och orsaker till symptomen. Kanske att ni en dag får läsa vad jag skrev men denna gång är det tankarna efter UR, Lärlabbet som skall ner på papper.

Det är en lyx att få träffa så många olika mäniskor som jag gör i mitt arbete. Ofta träffar jag elever, föräldrar och personal på Nivrenaskolan i Sundsvall. En skola där vi tänker elevhälsa i stort och smått i vått och torrt. Idag fick jag träffa Isabella Grybe och hennes medarbetare. Men speciellt har jag fått träffa Anna och Niclas. Två kollegor som brinner för samma sak som mig men har andra utgångspunkter. Två nya vänner.

Läs mer