Taggad: Rotskärsskolan

REPORTAGE – ÖKAD PSYKISK HÄLSA

I Rotskärsskolan i Älvkarleby jobbar vuxna och elever tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Eleverna sätter ord på – eller fotar – sina upplevelser av skolmiljön och uppmärksammar på så sätt skolans vuxna om riskfaktorer i såväl den fysiska som psykiska skolmiljön. Skolchefen GunnMari Nordström ser samverkan och kommunikation som avgörande för det förebyggande arbetet.

– Eleverna är sakkunniga, de vet var bristerna och problemen finns. Vi behöver ha en ständig dialog med dem. För vår del är det ett nytt sätt att se på elevhälsan, att göra eleverna delaktiga, säger GunnMari Nordström.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: ELEVHÄLSA
– ÖKAD PSYKISK HÄLSA

Font - Ökad psykisk hälsa

I Rotskärsskolan i Älvkarleby jobbar vuxna och elever tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Eleverna sätter ord på – eller fotar – sina upplevelser av skolmiljön och uppmärksammar på så sätt skolans vuxna om riskfaktorer i såväl den fysiska som psykiska skolmiljön. Skolchefen GunnMari Nordström ser samverkan och kommunikation som avgörande för det förebyggande arbetet.

– Eleverna är sakkunniga, de vet var bristerna och problemen finns. Vi behöver ha en ständig dialog med dem. För vår del är det ett nytt sätt att se på elevhälsan, att göra eleverna delaktiga, säger GunnMari Nordström.

Medverkar gör Olle Granath, Niclas Sjöström, Anna Nygren och Mats Granlund.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se