Taggad: Sara Bengtsson

TEMA: HJÄRNAN OCH MOTIVATIONEN

Mattias Dahlberg, Linda Sonesson och Fredrik Berggren. Foto: Lil Trulsson/UR
Mattias Dahlberg, Linda Sonesson och Fredrik Berggren. Foto: Lil Trulsson/UR

Hur påverkar motivationen elevernas lärande – och hur kan man arbeta med motivation utifrån olika perspektiv?

Lärlabbet besöker Spångholmsskolan i Bara. Mattias Dahlberg jobbar i en särskild undervisningsgrupp och menar att relationsbygget är grunden för arbetet med motivationen.

– Vinsterna med att få en elev att känna en inre motivation är att man får en elev mer självgående. De litar på sin egen förmåga, säger Mattias.

Medverkar gör även Fredrik Berggren, Linda Sonesson, Sara Bengtsson och Johnmarshall Reeve.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

HJÄRNANS PROCESSER

Sara Bengtsson © Foto: Privat

Min och andras forskning visar att hjärnans processer effektiviserats när man lär sig något väl – efter hård träning. Jag och min kollega Fredrik Ullén studerade hjärnan hos några av Sveriges bästa konsertpianister. Pianisterna hade övat över 10000 timmar sedan tidig barndom. Vi fann att pianisternas vita substans var mer kompakt, i synnerhet hos de som övat mycket i tidig ålder men också hos de som övat mycket generellt. Den vita substansen består av fett. Den vita substansen återfinns innanför den yttre gråa substansen och fungerar som ett isoleringsskikt runt nervcellsutskott så att signaler som skickas mellan hjärnans olika delar leds snabbare, mer effektivt. Även den gråa substansen förändras av ihärdig träning. Ett exempel på detta är att två veckors träning på att jonglera resulterar i tjockare grå substans i synbarken. Den gråa substansen består av nervceller, blodådror och stödceller så man kan anta att fler celler bildas och boldflödet ökar till följd av träning.

Läs mer

MEDVERKANDE – ESTETIKENS KRAFT

Anna Furudahl © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Furudahl
Lärare på Skälltorpsskolan i Backa, Göteborg åk 6-9. Krönikör för tidningen Uttryck, Lärarförbundets tidning för estetlärare. Har ett förflutet i Elevorganisationen och har alltid drivits av demokratifrågor. Skrivit en broschyr riktad till elever i högstadiet och gymnasiet om arbetsmiljö. Drivs av att få elever att våga prova och att inte vara rädda för att misslyckas. Målet är att ingen elev ska ha användning för meningen “Jag kan inte” när de slutar nian.

Eva Österlind © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Österlind
Professor i drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Jag brinner för att alla elever, oavsett social bakgrund, ska få möta kultur och estetiska inslag i skolan. Därför forskar jag om dramapedagogikens potential i undervisningen och ledarens betydelse, se boken ”Drama – ledarskap som spelar roll”. Jag intresserar mig speciellt för drama i undervisning för hållbar utveckling.

Tomas Forslund © Foto: Erik Amkoff / UR

Tomas Forslund
Har jobbat som rektor i 12-13 år! Språk och språkutveckling  har jag engagerat mig mycket i de senaste åren.  Den kommunikativa förmågan är en  färdighet som jag tror kommer bli enormt viktig i en framtid. Vår förmåga och vårt intresse av att förstå och göra oss förstådda. De olika estetiska utrycksformerna anser jag vara nödvändiga för att skapa en hel människa .

Sara Bengtsson © Foto: Privat

Sara Bengtsson
Verksam som forskare inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hennes forskning ämnar till att skapa en modell över hur motivation och självförtroende regleras i hjärnan och deras inverkan på lärande och prestation. Till sin hjälp använder hon hjärnavbildningsdata, beteendemått och matematiska modeller.

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETIKENS KRAFT

Font - Estetikens Kraft

Kan man lära sig att bli kreativ? Och hur hänger estetiken ihop med andra skolämnen?

På Hortlaxskolan i Piteå fördjupar eleverna i åk 7-9 sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande.

– Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential, säger Stefan.

Medverkar gör även Tomas Forslund, Eva Österlind, Anna Furudahl och Sara Bengtsson.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se