Taggad: Skolfrånvaro

TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG TILLBAKA

Mattias Pihl, Sirkka Persson och Anna-Karin Lindahl. Foto: UR.
Mattias Pihl, Sirkka Persson och Anna-Karin Lindahl. Foto: UR.

Hur vänder man trenden och får eleven att ta steget tillbaka till skolan
–  och hur säkerställer man att närvaron fortsätter?

Lärlabbet besöker Kringlaskolan i Södertälje där man jobbar med att vända elevers problematiska frånvaro till närvaro. Vi följer läraren Mattias Pihl på hans lektion i matematik, som både spelas in och direktsänds så att inte bara eleverna i klassrummet tar del av undervisningen, utan också de som följer lektionen hemifrån.

Medverkar gör även Anna-Karin Lindahl, Sirkka Persson, David Heyne och Steve Berggren. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

TEMA: SKOLFRÅNVARO
– PÅ VÄG BORT?

Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.
Johanna Bogfors, Angelica Faktus och Lisa Vestefjell. Foto: UR.

Hur kan skolan förebygga problematisk frånvaro – och vad kan du som lärare göra?

Lärlabbet besöker Mörsils skola i Jämtland där man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt.

– Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt, säger Lisa Vestefjell.

Medverkar gör även Angelika Faktus, Johanna Bogfors, Indra Costermans och Malin Gren Landell. Programmet ser du i sin helhet på URskola.se