Taggad: Sofia Malmberg

DIGITALISERINGENS SKILJELINJE

Sofia Malmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Att kunna använda sig av digitala verktyg och kritiskt kunna granska det informationsflöde som möter oss blir allt viktigare. Dels för att kunna ta aktiva och medvetna beslut, dels för att kunna delta i samhällsdebatten. Den här processen införlivas i det livslånga lärandet och i förlängningen blir det en fråga om att kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter fullt ut.

Läs mer

MEDVERKANDE – DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

Jan Hylén © Foto: Bengt Allebrink / UR

Jan Hylén
Fil.dr i statsvetenskap och arbetar som fristående utbildningsanalytiker och utredare för kommuner, myndigheter och organisationer. Han har en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och OECD. Har skrivit boken ”Digitaliseringen av skolan” och en lång rad svenska och internationella rapporter. Föreläser, driver utvecklingsprojekt och bloggen www.janhylen.se. Han tycker det är oerhört viktigt att undersöka vilka samtids- och framtidstrender som skymtar och kommer att påverka den svenska skolan.

Patricia Diaz © Foto: Bengt Allebrink / UR

Patricia Diaz
Språklärare i engelska och spanska samt förstelärare med fokus på digitalt förstärkt lärande och formativt arbete. (Är för tillfället föräldraledig men påbörjar en ny anställning på Skapaskolan i Stockholm hösten 2016.). Hon har skrivit två böcker och föreläser även om hur digitala resurser kan användas för att förbättra och effektivisera undervisningen. Elevernas lärande står alltid i fokus och hon brinner för att förse dem med så många alternativ för att lära som möjligt, vare sig de är digitala eller analoga.

Sofia Malmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Sofia Malmberg
Är skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Där bedriver hon, i tätt samarbete med lärare och IKT-pedagog, projekt med fokus på MIK och lässtimulans. Hon föreläser och har skrivit två böcker: ”Bibliotekarien som medpedagog” och ”Happenings som arbetsmetod”. Läs gärna hennes blogg skolvarlden.se/bloggar/sofia-malmberg. Drivkraft som skolbibliotekarie är att på ett konkret sätt se att min kompetens spelar roll för elevernas lärande.

Fredrik Holmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Fredrik Holmberg
Är sedan 24 år film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio. De har skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. De var med och översatte UNESCOs MIL-dokument till svenska MIK. Filmpedagogerna lanserar i ett samarbete med UNESCO en läromedelsplattform för MIK under 2016. Undervisar, föreläser, driver MIK-projekt i Västra Götaland. Vi brinner för att se film och media i ett bredare och djupare perspektiv. Möt oss på www.filmpedagogerna.se

TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

Font - Digitalisering och demokrati

På Katedralskolan i Skara tar estetklassen i åk 2 hjälp av digital teknik för att förmedla och diskutera det de lär sig med varandra. Varje vecka gör de en webbshow där de presenterar åsikter och diskussioner som uppstått i klassen och på nätet i samband med inlärningen. Deras lärare Ylva Pettersson anser att medie- och informationskunnighet är en fråga om demokrati.

– Det demokratiska samtalet har flyttat ut på nätet, och då räcker det inte med att ta del av det som andra producerar utan också om att kunna producera själv, säger Ylva.

Medverkar gör även Fredrik Holmberg, Jan Hylén, Patricia Diaz och Sofia Malmberg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se