Taggad: Tommy Lucassi

GEMENSAMT LÄRANDE

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag var med i Lärlabbet för att diskutera med andra lärare om hur man erövrar läraryrket. Jag har ju jobbat i snart 20 år, och tänkte inför inspelningen att jag gjort just det, erövrat mitt yrke. Det finns en specifik händelse där jag kände att jag erövrade läraryrket och som jag berättar om i programmet. Men efter diskussionen på inspelningen tänker jag istället att man hela tiden snarare ska återerövra lärarrollen. Vårt yrke är nämligen komplext, och samhället, eleverna och klasserna förändras ständigt. Så måste även jag och min yrkesroll.

För mig har denna process många gånger varit både krävande och ensam. En sak har jag lärt mig av både erfarenhet och av att ha satt mig in i forskning i området: det är både effektivare och roligare att erövra sitt yrke tillsammans med sina kollegor. Det gäller såväl nyexaminerade som erfarna lärare. Om skolorna bara bygger upp sin verksamhet som en lärande organisation och planerar för gemensamt lärande.

Tommy Lucassi

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.