Taggad: Ylva Pettersson

REPORTAGE – DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

På Katedralskolan i Skara tar estetklassen i åk 9 hjälp av digital teknik för att förmedla och diskutera det de lär sig med varandra. Varje vecka gör de en webbshow där de presenterar åsikter och diskussioner som uppstått i klassen och på nätet i samband med inlärningen. Deras lärare Ylva Pettersson anser att medie- och informationskunnighet är en fråga om demokrati.

– Det demokratiska samtalet har flyttat ut på nätet, och då räcker det inte med att ta del av det som andra producerar utan också om att kunna producera själv, säger Ylva.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET
– DIGITALISERING OCH DEMOKRATI

Font - Digitalisering och demokrati

På Katedralskolan i Skara tar estetklassen i åk 2 hjälp av digital teknik för att förmedla och diskutera det de lär sig med varandra. Varje vecka gör de en webbshow där de presenterar åsikter och diskussioner som uppstått i klassen och på nätet i samband med inlärningen. Deras lärare Ylva Pettersson anser att medie- och informationskunnighet är en fråga om demokrati.

– Det demokratiska samtalet har flyttat ut på nätet, och då räcker det inte med att ta del av det som andra producerar utan också om att kunna producera själv, säger Ylva.

Medverkar gör även Fredrik Holmberg, Jan Hylén, Patricia Diaz och Sofia Malmberg.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se