Anteckna för att komma ihåg bättre

Att ta anteckningar är ett bra sätt att jobba på när du vill hålla dig aktiv på lektionen. Dessutom kan du använda dig av det du skrivit när du pluggar hemma. Ett tips om du antecknar under lektionen är att skriva ner allt som läraren skriver på tavlan. Om läraren pratar snabbt kan du skriva ner så mycket du hinner och sedan renskriva texten när du kommer hem.

Kommentera