Förklara med egna ord

Ett bra sätt att testa om du har förstått något är att försöka förklara det för någon annan. Det kan vara för en förälder, kompis, syskon eller ett husdjur, om ingen finns i närheten kan du spela in dig själv på mobilen. Genom att förklara med egna ord upptäcker du snabbt vilka kunskaper som inte har fastnat och som du behöver öva mer på. Kan du formulera kunskapen och göra den till din, då har du förstått!

Kommentera