Gör en tidslinje av det du vill minnas

Det är lättare att lära sig saker om en har något att hänga upp kunskapen på. En tidslinje kan fungera som en stomme för det du ska lära dig, fyll den med viktiga ord, bilder och stödord. Av orden kan du också skapa ramsor som hjälper dig att minnas tidslinjens innehåll.

Kommentera