”Hur får jag tid till både idrott och skola?”

Liked!

Har du också svårt att veta vilken linje du ska välja i gymnasiet? En panel bestående av videobloggaren Clara Henry, artisten Samuel Nazari ”Allyawan” och André Sandberg, studievägledare svarar på frågor om studieval.

1 Comment

  • Hej och Tack ff6r detta initiativ. c4r inte le4ngre ff6re4ldrar till barn i skloan men vill ff6r framtida elever framff6ra min e5sikt om skloan. Anser att det e4r dags att vi ger alla elever mf6jlighet till Studiekunskap. Ne4r det inff6rs som ett e4mne i skloan kommer det att bidra till en f6kad inle4rning. Antar att det finns be5de forskning och studier om inle4rning och att ALLA har alla olika mf6jligheter att ta in kunskap.Med Studiekunskap vet jag att me5nga elever som har sve5rt att ta in det le4rare och pedagoger le4r ut kommer att uppleva mf6jligheten att ff6rste5 vad det handlar om: Att le4ra sig ff6r livet!Be4sta he4lsningar Hans

Kommentera