5 tips på hur du kan hantera dina negativa känslor bättre

Hur vi mår påverkar våra möjligheter att tänka kreativt, vår problemlösningsförmåga och våra relationer. En viktig faktor för att klara skolan bättre är därför att försöka må så bra som möjligt. Det är vanligt att känna känslor som ångest, stress eller rädsla. Här är 5 tips på du kan hantera dina negativa känslor bättre och bli känslosmart!

Comments are closed.