Visa som:

Tagg Kroppsspråk

Kroppsspråk och muntlig framställning

8.16K 2

Kroppsspråk och muntlig framställning

8.16K 2

Gester och miner kan förstärka det som du berättar.