Visa som:

Tagg Svenska

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

12.59K 11

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

416 0

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

416 0

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för...