Visa som:

Tagg Svenska

Så här skriver du reportage

2.70K 0

Så här skriver du reportage

2.70K 0

Så här skriver du en krönika

4.35K 0

Så här skriver du en krönika

4.35K 0

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

22.37K 14

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

620 0

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

620 0

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för...