Visa som:

Tagg Svenska

Så här skriver du reportage

1.48K 0

Så här skriver du reportage

1.48K 0

Så här skriver du en krönika

2.04K 0

Så här skriver du en krönika

2.04K 0

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

19.17K 14

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

563 0

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

563 0

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för...