Visa som:

Tagg Svenska

Så här skriver du reportage

322 0

Så här skriver du reportage

322 0

Så här skriver du en krönika

253 0

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

15.42K 11

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

472 0

På romani chib/arli: Förstå kunskapskraven – Att utveckla ett resonemang i svenska

472 0

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Det här är något som du har stor användning av att kunna i skolan, men också på fritiden när du ska argumentera för...