Alternativt slut på Åsnan och Mammuten?

Emma Albinsson är skolbibliotekarie vid Grindtorpsskolan i Alby. Hon hjälper skrivande klasser ge feedback på Radioskrivarklubbens manus. Så här skriver hon:

Grupp 3 (Åsnan Oscar och Mammuten Potatis) tyckte också om sitt manus, men de ville fortsätta skriva. Till slut röstade vi fram ett förslag på alternativt slut. Jag varnade dem dock för att manuset riskerar att bli för långt med tillägget och berättade att ett radioprogram måste hålla sig inom en viss tidram, exempelvis tio minuter. Det tyckte ändå att det nya slutet var såpass bra att de ville ha med det, och hellre stryka något annat i början. Exakt vad som skulle strykas ville de inte riktigt svara på – de tyckte ju att det var bra som det var. Men om du tror att pjäsen blir för lång med tillägget kan du väl mejla tillbaka?

Överlag fick jag ändå intrycket av att samtliga grupper var nöjda med manuset, även om de mer ambitiösa eleverna som tyckte att det här var riktigt kul hade svårt att ”sätta punkt”. Grupp 2 och grupp 3 invändningar handlar ju främst om att de vill avsluta vissa lösa trådar. Men jag tänker att det ju kan bli en bra uppgift att jobba vidare med vid senare tillfällen – de manusförslag du skickat har ju alla en möjlig fortsättning. Så om du tycker att det finns en poäng i att berättelserna har öppna slut för att eleverna ska kunna jobba vidare själva, är det ju ingen idé att ändra manuset.

Hälsar Emma och tvåorna i Grindtorpsskolan

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>