”Eleverna var aktiva och fantasin flödade”

Tina Stenhamra

Tina Justesen Flensburg är lärare och årskurssamordnare på Stenhamraskolan på Färingsö i Ekerö kommun. Tina har varit med och observerat vid Radioskrivarklubbens tre berättarverkstäder på skolan.

Här berättar Tina vad hon såg och hörde.

Eleverna var väldigt aktiva och fantasin flödade. Allt kunde vara hur knasigt som helst. Det som de ibland hade svårt att förstå var att just deras förslag kanske inte kom med i berättelsen eller kanske t o m ströks. Tror att de i det här skeendet inte riktigt ser ”processen” förstås men att de i backspegeln kommer att förstå. Det ser jag som en lärdom för dem att inse att deras insats får mogna och att arbetet är hela gruppens. Viktigt att de under resans gång följer bloggen med pedagogstöd.

De som är skrivsvaga eller har svårt att få igång fantasin fick verkligen en skjuts med det här sättet att arbeta. Sedan ser jag stora vinster för en grupp att samlas och dela på en gemensam erfarenhet. Det man ska se upp med är när det finns en gruppdynamik där det finns några som tar över och har ett ”dolt” ledarskap. Då är det bättre att ”bikupa” (2-3) och ge dem olika uppgifter och jag tror inte att det tar så mycket längre tid än att ha en öppen dialog. Det färdiga resultatet och att det ändå blir gemensamt i slutändan är målet menar jag.  Eleverna tyckte Anders Edgren var rolig och underhållande – ”han hade mycket fantasi”!

Stort beröm från mig som åskådare att han kunde hålla igång eleverna så länge.

Det ska bli spännande att läsa berättelserna som radiomanus tillsammans med klasserna. Och jobba vidare med processen.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>