Kategoriarkiv: Okategoriserade

#Retorikmatchen i #Almedalen

Retorikmatchen var nog (säger vi helt partiskt, men ärligt, haha) det bästa som hände i Almedalen 2016. Åtta barn och unga mötte åtta politiker i tal om mänskliga rättigheter på UR:s scen vid barnrättstorget. Och vilka tal ungdomslaget levererade, fantastiskt!

Vi har samlat alla tal här, eftersom vi tror att de kan ge idéer till spännande undervisning i retorik och muntlig framställning. En bra Almedalsaktivitet är en aktivitet som även kan ha ett långt efterliv.

Imre Andersson VS Camilla Waltersson Grönwall (Moderaterna) – De talar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nikolaus Wollberg VS Gustav Fridolin (Miljöpartiet) – De talar om rättigheter för nationella minoriteter.

Dusan Marinkovic VS Fredrik Lundh Sammeli (Socialdemokraterna) – De talar om rätten att inte bli diskriminerad.

Lova Olin Berquist VS Ulrika Carlsson (Centerpartiet) – De talar om yttrandefrihet.

Yasmin Musa VS Nooshi Dadgostar (Vänsterpartiet) – De talar om rätten till hälsa.

Olivia Ulfsdotter Mauritzon VS Robert Hannah (Liberalerna) – De talar om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Maida Ali VS Jakob Forssmed (Kristdemokraterna) – De talar om flyktingars rättigheter.

Madelene Camuz Eriksson VS Paula Bieler (Sverigedemokraterna) – De talar om rätten till utbildning.

Så här kommenterar UR:s VD, CHristel Tholse Willers, aktiviteten:

– Alla har rätt att få sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Ändå finns det de som sällan får möjlighet att ta plats, som barn och unga. Det gäller inte minst i Almedalen, och det vill UR ändra på.

Till hela pressmeddelandet >>

Tips på program om retorik på UR SKola: Kom ketchup (år f-3) │ Tungan rätt i mun (år 4-6) │Retorikmatchen (år 4-6) │ Helt blackout (år 7-9) │ Tala ut! (gymnasiet)  │ Inspirationssidan Rätt att tala, vett att lyssna

Utbildning, bildning och kunskap är viktigare än någonsin!

Erik Fichtelius slutar som VD på UR till sommaren, den 4/6 tackades han av efter sex år och vi passade på att ställa några frågor.

Tack Erik för att du alltid har betonat vikten av lärande och utbildning, UR kommer att sakna dig!

Erik Fichtelius avtackning

Erik Fichtelius avtackning

Det är självklart lite nervöst att intervjua en journalist, som har gjort sig känd för att vara en riktig vass intervjuare själv. Tydligt blev dock att vi i alla fall gjort läxan någorlunda väl. Inga frågor gick att svara ja eller nej på. Så här kära läsare har ni den kanske sista intervjun med Erik Fichtelius i egenskap av UR:s VD.

Nu när du slutar, varför behövs UR?
– Utbildning, bildning och kunskap är viktigare än någonsin. Det har alltid varit ett kärnuppdrag för public service sedan BBC formulerade uppdraget informera, utbilda och underhåll för snart 100 år sen. Men utbildningsuppdraget har internationellt sett fått stryka på foten för underhållningsutbudet. Dock inte i Sverige lika mycket som i andra länder. Genom att utbildningsuppdraget säkrats i svensk public service genom ett eget, självständigt, bolag står Sverige unikt i public service-världen. Även om 5% av licensmedlen är lite, till och med för lite, så innebär det ändå en garanti för att en del av Public services-utbudet är kunskap och utbildning. Detta ändras inte för att jag slutar. Ett rimligt mål är att 10% av avgiftsmedlen för public service går till UR i framtiden. Så länge Sverige inte ligger i topp som utbildningsland behövs UR, och skulle vi hamna i topp behövs vi för att behålla positionen.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit som VD på UR?
– Att vi koncentrerat oss på, och lyft fram, utbildningsdelen i vårt uppdrag. Vi ska inte göra några program om vi inte vet vem som ska lära sig vad och varför. Därmed har vi pedagogik före, under och efter i alla våra projekt. Detta har fått ett starkt stöd i hela samhället, och en nästan enig riksdag (endast Sverigedemokraterna var emot) beslutade ju att ge UR ett stärkt uppdrag och kraftigt ökade resurser inför den sändningstillståndsperiod vi har nu. Det gör att UR är det enda public service-bolag i världen som fått mer resurser och ett utökat uppdrag. Det är jag stolt över. Det har bland annat gjort det möjligt för oss att ”befria” våra program, så att de senaste fem årens programproduktion finns fritt tillgängligt på nätet för alla. Även det är unikt i ps-världen. Enskilda projekt jag är stolt över är Livet i Bokstavslandet, retoriksatsningen som blivit ett årligt inslag i form av Retorikmatchen och UR:s retorikpris, Kina-satsningen, UR Samtiden och En bok en författare. Kunskapskanalen är en viktig del av UR och är jag väldigt stolt över hur bland annat vår inköpsavdelning ständigt ser till att kanalen fylls med spännande kunskapsprogram.

Livet i Bokstavslandet Retorikmatchen/UR

Vad är du mest ångerfull över?
– Att vi inte riktigt fick ”en tiondel till kunskap”, det vill säga att 10% av avgiftsmedlen för public service går till UR. Jag hade också gärna velat få till stånd språkutbildning i kinesiska, eller kinesiska tecken, för de allra yngsta.

Hur tycker du att UR ska jobba framöver för att bli än mer relevanta för skola, utbildning och lärare?
– Utbildningsdelen är vårt huvuduppdrag och där kan vi ständigt förbättra oss. Gör vi inte detta behövs inte UR. Vi gör det genom att organisera oss målgruppsorienterat och utforma våra satsningar utifrån tydliga målgruppsanalyser och målgruppsstrategier. Jag tror på mer företagsövergripande projekt, som arbetar med samma ämne för alla målgrupper på alla plattformar. Ett projektbaserat arbetssätt, men med bevarande av självständighet och kreativitet i en redaktionell kultur. UR:s ekonomi ska också vara starkt decentraliserad.

Avslutningsvis, vilka är dina tre bästa utbildningsprogram?
– Från UR  väljer jag RetorikmatchenUR Samtiden och Bildningsbyrån. Från andra Borta med vinden om det amerikanska inbördeskriget, Konflikt från Sveriges Radio och Historieätarna från SVT

Vår avgående VD är på väg mot det oändliga långt sommarlovet och vi önskar honom lycka till. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta på UR med en så engagerad VD som verkligen satt kunskap och lärande i fokus . Vi skickar med ett stort tack och många lyckönskningar!

Hjälp oss göra inspirationssidorna på UR.se ännu bättre!

Ni pedagoger är våra experter.  Vi kan inte nog tala om för er hur värdefulla era synpunkter är. Nu utvärderar vi våra inspirationssidor och vår förhoppning är att ni tar några minuter av er dyrbara tid och funderar lite.

Kanske har du redan arbetat med inspirationssidorna? Annars, gå gärna in och titta på dessa på ur.se/inspiration. Därefter går du till utvärderingen nedan. Vi vill veta vad du tycker fungerar bra. Är det något som saknas? Finns det något vi kan göra annorlunda?

Kalkyl/UR

Upplev matematiken – Använd UR:s program för att visualisera matematik i högstadiet och gymnasiet Utvärderingen hittar du här.

Liv med autism/UR

Se möjligheterna hos elever med autism – Program som visar hur man kan stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvärderingen hittar du här.

Bästa bokstaven/UR

Locka fram läsaren med lust och lek – Så kan program stödja barns läs- och skrivutveckling. Utvärderingen hittar du här.

Stort tack för hjälpen – ni är bäst!

Att bära profiltröja

Vi befinner oss med jämna mellanrum på mässor av olika slag. Ofta bär vi då uniform, eller profiltröja som vi har lärt oss att det heter.

profiltröjorna

Korta reflektion kring detta:

  • Vi blir anonyma tillsammans. Vi är plötsligt en del av en större helhet. Det känns både tryggt och lite sorgligt.
  • Vi förväntas plötsligt kunna svara på alla frågor som rör mässlokalen. Och frågor om hur man tar sig till hotellet. Och var man kan ladda datorn. OCH VAR MAN KAN ÄTA EN TREVLIG MIDDAG! Dessa frågor ställs ofta av en person som på något sätt inte riktigt ser dig, utan som istället ser halvt igenom dig.
  • Om vi försöker prata viktiga frågor med viktiga personer (alltså inte de riktigt viktiga, som lärare, utan de som anser sig viktiga på grund av titel eller uppdrag) så förstår de sällan att  profiltröjan har ett inre liv. Där bor åsikter, tankar och reflektioner, som de skulle kunna lära sig något av.

Profiltröja

Nästa gång du besöker en mässa, tänk på att alla profiltröjor innehåller en människa. Kanske till och med en trevlig!