Etikettarkiv: Engelska

Hälsning från svenska skolan i Paris!

Sandra Lundin  är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris. Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Att UR används utomlands det vet vi, men hur är extra kul att få reda på.


När jag för en tid sedan fick se i SMUL:s (Svenska som modersmål utomlands) slutna Facebook-grupp att det efterfrågades en lärare som kunde skriva om sin användning av UR i sin undervisning kändes det som att frågan var direkt riktad till mig, eftersom jag är en flitig UR-lärare. Jag följer de diskussioner kring andraspråksinlärning som finns i deras forum på Facebook eftersom jag själv är tvåspråkig från födseln och intresserar mig för andraspråksinlärning generellt, men också för att jag numera arbetar på en utlandsskola för elever som har svenska som modersmål. I linje med Gy11-reformens nya förhållningssätt kring lärarens ansvar att ha ett språkutvecklande arbetssätt i sina kurser, känns det därför som en självklarhet att genom olika medier arbeta med såväl ämnesinnehåll som språket.

Innan jag blev introducerad till UR:s fantastiska värld hade jag tillbringat oändligt mycket tid med att försöka hitta lämpligt material till mina kurser, som dels skulle passa kursplanerna och dels målgruppen. Som relativt ny i yrket hade jag inte en tanke på att det skulle finnas så mycket att välja mellan bland UR:s alla program. Jag undervisar i olika kurser på olika nivåer, och tacksamt nog har det funnits bra material, oavsett ämne eller utbildningsnivå!

I såväl engelska 5 som engelska 6 har jag tidigare år inlett läsåret med att visa kortfilmen First Day. first day Jag tycker att det är ett suveränt sätt för att få igång samtal om vad som behövs för att man ska känna sig trygg i skolan, och i klassrummet. I ett skolämne som engelska handlar det mycket om att våga kommunicera på engelska, och några kan uppleva att det är jobbigt att prata engelska framför sina klasskamrater. Då är det desto viktigare att skapa en tillåtande atmosfär, och en miljö där eleverna känner sig trygga med att prata framför andra. I samband med denna kortfilm, och samtalen som följde, fick eleverna, i grupp, göra affischer i klassrummet med uppmuntrande ord och/eller meningar för att boosta varandras självförtroenden inför exempelvis en muntlig presentation. Eleverna tyckte att det var roligt att få göra någonting kreativt tillsammans, och detta var sannerligen ett ämne som alla elever kunde relatera till.

I engelska 5 har jag använt mig av serien Family Foster när vi har jobbat med engelska språkets spridning och ställning i världen. Videoklippen från de olika engelskspråkiga länderna ger eleverna en god bild över levnadsvillkor och andra företeelser i dessa områden. Därutöver får eleverna en chans att höra de respektive dialekterna.

Family Foster : USA/UR

Family Foster : USA/UR

Genom denna serie har mina elever exempelvis blivit bekanta med kåkstäderna i Sydafrika och språket patois på Jamaica. Eftersom det finns flera olika länder att välja mellan, har jag låtit de respektive undervisningsgrupperna rösta fram det land som vi tillsammans ska titta på, och sedan har de individuellt fått utgå ifrån klippen och välja egna länder att jobba vidare med, som slutligen utmynnat i en muntlig presentation där eleverna får berätta om varför engelska talas i de respektive länderna, samt om levnadsvillkoren i detta område.

Nu i år har jag även fått prova på att undervisa engelska för åk F-1, vilket var en lärorik och utmanande uppgift! Hur undervisar jag ett språk för en grupp som varken kan läsa eller skriva än? Eftersom mina engelsklektioner med barnen skulle bli deras första möte med engelska som skolämne, bestämde jag mig väldigt tidigt för att det skulle vara viktigt att eleverna tyckte att det var ROLIGT och lustfyllt. Jag ville väcka deras intresse för engelska ord och göra de nyfikna på språket, så att vi successivt skulle kunna utöka ordförrådet och börja kunna kommunicera på lättare engelska. Tack och lov hittade jag UR-serien The Game, vilket barnen fullkomligt ÄLSKADE! Som gymnasielärare är det sällan jag ser sådan entusiasm som dessa barn hade inför The Game.

The Game/UR

The Game/UR

Varje lektion frågade de om vi skulle titta på nästa avsnitt, och när signaturmelodin drog i gång i slutet av avsnittet klappades det händer i takt med musiken och några sjöng med. Så ohämmat härligt!

Serien bestod av tio avsnitt, som var och ett behandlade ett särskilt tema; allt ifrån hälsningsfraser och siffror, till känslor och olika sporter. Varje lektion tittade vi på ett avsnitt, och hela lektionsplaneringen byggde på temat i det givna avsnittet. Ibland kunde vi börja lektionen med någon av ramsorna som förekom i avsnittet, eller att de kunde få en intresseväckande fråga som inledning till temat. Ibland fick barnen möjlighet att rita vad de just tittat på; om det nu var programledaren Jester eller The Dark Queen, eller någon särskild scen ur avsnittet.

Jag är inte bara språklärare, jag undervisar även i SO på högstadiet och samhällskunskap 1 och 2 på gymnasiet. I SO-undervisningen har vi i samband med geografikursen tittat på några avsnitt av serien Extreme Places with Björnulf.

Extreme places with Björnulf/UR

Extreme places with Björnulf/UR

De var både underhållande och lärorika! Eleverna kände igen skådespelarna från ett annat program som hade gått på TV tidigare, och kunde konstatera att karaktärerna var lika knasiga i detta program, som i det tidigare. Efter varje avsnitt jobbade vi med fördjupnings/diskussionsfrågorna i arbetsmaterialet. Eleverna fick antingen arbeta självständigt, i par eller i grupp med att ta reda på mer om en särskild fråga, som de sedan muntligt redovisade för sina klasskamrater. Detta gjorde att eleverna redan hade en förförståelse för det som jag som lärare sedan ville gå igenom, vilket var strålande!

I samhällskunskap 2 har vi tittat på ett avsnitt av serien De Obekväma, som handlade om aktivisten Foujan Rouzbehs arbete i flyktingfrågan. Vi arbetade med avsnittet enligt arbetsmaterialet, och det fungerade väldigt bra!

De obekväma : Foujan Rouzbeh/UR

De obekväma : Foujan Rouzbeh/UR

De inledande frågorna fick igång eleverna, och gav dem de förkunskaper som krävdes för att ta till sig innehållet i avsnittet bättre. Jag hade presenterat frågorna som hörde till avsnittet, och de fick lov att anteckna på sina datorer medan de tittade på avsnittet. Vad det knattrade om tangenterna vid givna tillfällen! Det var roligt att se hur aktivt eleverna lyssnade efter informationen. Direkt efter avsnittet fick de sitta i mindre grupper och ventilera om vad de just sett och vad de tyckte. Det blev bra diskussioner i klassrummet, och då blev det naturligt att få fortsätta jobba med frågorna till avsnittet. Eleverna fick i läxa att lämna in reflektions/diskussionsfrågorna till mig skriftligt inför nästa lektion, som även inleddes med att eleverna, i nya gruppkonstellationer, fick diskutera dessa frågor. Eftersom eleverna denna gång hade fått tid till att tänka och förbereda dessa frågor blev det mer nyanserade diskussioner, och några elever hade fått ny input på hur man skulle kunna tänka kring vissa av frågorna. Detta är definitivt något som jag skulle kunna göra i samhällskunskap 1 också, då arbetet med samhällsfrågor även ingår i denna kurs. Som ni märker används UR frekvent i mina kurser, och jag har haft mycket glädje av det utbud som finns att botanisera bland!


Ett mail såsom Sandras gör att vi längtar tillbaka till lärarvardagen en smula. Att få jobba med elever i olika åldrar, på olika språk och i nya miljöer. Spännande! Stort tack, Sandra, för att du tog dig tid att skriva. Vi kommer självklart fortsätta följa ditt arbete, om än på distans!

Vill du gästblogga? Hör då av dig till oss på mediepedagoger@ur.se

21. Läraren Eva Lind gör eleverna medvetna med nyheter i skolan

UR Skola hittar du flera olika nyhetsprogram att använda i skolan. I den här podden pratar vi med Eva Lind, lärare på Lindblomsskolan, om hur hon använder Lilla aktuellt skola i år 4-6, och varför? Vi ringer också Pelle Nilsson, tidigare programledare för Lilla aktuellt skola, på hans föräldraledighet i Australien (därav bruset) för att få en inblick bakom kulisserna. Avslutningsvis pratar vi även med Christine Demsteader, programledare för Newsreel, nyheter på engelska för år 7-9 och gymnasiet.

Lilla Aktuellt skola/UR

Lilla Aktuellt skola/UR

Newsreel/UR

Newsreel/UR

Nouvelles en français/UR

Nouvelles en français/UR

Nachrichten auf Deutsch/UR

Nachrichten auf Deutsch/UR

¿Qué pasa?/UR

¿Qué pasa?/UR

7 jours sur la planète/UR

7 jours sur la planète/UR

*Se även Newsreel easyNouvelles en français facileNachrichten auf Deutsch leicht och ¿Qué pasa? fácil

20. Podcasten som blev en POPcast – om populärkultur i undervisningen

När Scenerna som förändrade filmen hade premiär fullbordades en populärkulturell trilogi signerad UR. Låtarna som förändrade musiken och Programmen som förändrade TV fick sällskap av en grundkurs i filmhistoria. I den här popcasten berättar Magnus Sjöström, projektledare, om tanken bakom de tre programmen. Dessutom samtalar vi med Fredrik Sandström, som är svensklärare i år 7-9 på Gäddgårdsskolan i Arboga, om fördelarna med att använda populärkultur i undervisningen och mycket mer.

Mer om Fredriks undervisning hittar du på hans blogg Svenska och digitala verktyg. I podden tipsar vi också om Pop och politik (år 7-9 och gymnasiet) samt Popreel (engelska för år 7-9), som finns som både radio och tv.

Scenerna som förändrade filmen/UR

Scenerna som förändrade filmen/UR

Låtarna som förändrade musiken/UR

Låtarna som förändrade musiken/UR

Programmen som förändrade TV/UR

Programmen som förändrade TV/UR

9. Språklärarna är mest UR-lojala

JA, det stämmer. Språklärarna är de mest lojala UR-användarna. Och idealanvändaren är engelsklärare. Det bevisar våra analytiker, Karl Eriksson och Jannike Qvarnsköld, med statistikens hjälp. I det här avsnittet korsar vi UR:s program på moderna språk med statistik. Förutom tips på användbara program får lyssnaren veta vad som är så speciellt med Umeå, Örebro och Lund.

Programmen som nämns i podden

Moderna språk på ur.se │ Engelska på ur.se │ Modersmål och minoritetsspråk på ur.se │ Teckenspråk på ur.se │ Svenska som andraspråk och SFI på ur.se


Statistiken som nämns i podden >>

2b. #SETT2015 – ”Det är någonting med töntigheten som är väldigt avväpnande”

Den andra av tre poddar från SETT-mässan 2015. Vi pratar med:

  • Jimmy Lindau, lärare f-3, som tycker att även föräldrarna ska se Livet i Bokstavslandet.
  • Amanda Hjort, lärare i svenska och engelska år 7-9, gillar det töntiga i Holly’s Heroes och förklarar hur hon med UR kan ”lura” sina elever att inhämta kunskap.
  • Karin Wendt, resurslärare i f-3, tipsar om UR-program som startar diskussioner om etiska dilemman med yngre elever.

Länkar till programmen som Jimmy, Amanda och Karin pratar om: Livet i Bokstavslandet (hjälper elverna att knäcka läskoden), Bästa bokstaven (fantasifullt om bokstäver för att närma sig skriftspråkets magiska värld), Lässugen (kändisar läser för barn), Vara vänner (om empati, kompisskap och mod), Ugglan och kompisproblemet (etiska dilemman om hur man är en bra kompis), Orka plugga (studieteknik för år 7-9) samt Holly’s Heroes (dramaserie på lätt engelska).

Vad skulle jag göra utan UR? En hyllning!

Gästblogg av Helena Wallberg, Gymnasielärare och specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium.


Som språklärare blir man smått besatt av UR så snart man inser vidden av möjligheter programmen och arbetsbladen innebär. I min tidiga karriär var programmen ett sätt att komma i kontakt med världen utanför, internet och dagsfärska artiklar var inget som vi ens drömde om. Men UR fanns där med en aldrig sinande ström av program om intressanta personer, böcker, händelser. När jag ser tillbaka på programmen var de nog ganska gammalmodiga, som författarporträtten eller Shakespearepjäser som animerats, men något hände efter sekelskiftet. Programmen blev mer elevtillvända och ibland var det också elever som skapade programmen, mina engelskelever på medieprogrammet till exempel!

Radio Popreel/UR

Vi hade tillgång till studio och eleverna skrev manus till och spelade in program där de diskuterade intressanta ämnen som sex, relationer, pengar, föräldrar, hat, kärlek. Deras inspelningar skulle användas av elever runtom i Sverige för att diskutera ämnena vidare. Gissa om de skärpte sig och såg till att det blev bra! Tyvärr finns inte programmen kvar och jag har glömt bort vad serien kallades. Idag har man ju alla möjligheter att lyssna på UR:s radioprogram och göra egna varianter i Soundcloud som också kan få en stor publik. Skolans eller klassens eget Radio Popreel kanske?

Nouvelles en français/UR Anaconda société/UR

Att ha 30 elever i en sal där alla ska utmanas att tala franska är ingen lätt uppgift. Särskilt som de är mer eller mindre förtrogna med och bekväma med att använda språket. Det blev nödvändigt att skapa mindre grupper i gruppen för att kunna frigöra tid för att kommunicera och möta fler elever än bara den stora massan. UR-programmen var räddningen. Klassen delades in i tre grupper där en fick lyssna på ett radioprogram eller se ett TV-program. De program jag oftast använde var Nouvelles en francais, en kul och töntig dramatisering som var en kopia på amerikanska Friends, realia genom Anaconda eller något ur Kortfilmsklubben. Och vem kan glömma Clémentine? En grupp fick jobba med arbetsbladen, antingen som förförståelse eller efterbearbetning medan en tredje grupp fick prata med mig om det aktuella ämnet. Även om man inte har lyssnat på programmet ännu kan man prata om ämnet, ett utmärkt sätt att skapa förförståelse för att underlätta lyssnandet. Grupperna cirkulerade så att alla till slut hade både lyssnat, talat, skrivit och lärt sig ord. Ibland jobbade vi med stationerna över flera lektioner, ibland en lektion.

Kortfilmsklubben/UR Mission cuisiner/UR

Ibland har jag låtit grupper av elever välja program själva inom ett område som Kortfilmsklubben eller en serie om matlagning eller hur man lever i franskspråkigt eller engelskspråkigt land. Eleverna fick jobba med att lyssna, tala, skriva om det för att sedan undervisa andra grupper om det egna programmet. Min roll? Att lyssna på eleverna, se om de har förstått eller behöver stöttning, upptäcka vad eleverna tar upp som intressant eller svårt.

UR-program som läxor är givet när eleverna har tillgång till datorer. Antingen lyssnar eller tittar alla på samma eller så väljer man ur en serie eller program med olika svårighetsgrad och berättar för varandra nästa lektion. Kravet är ju numera att kunna både förstå och använda material som man läst eller hört och på detta sätt tränade vi förmågan till hörförståelse, värdera källan och använda materialet på olika sätt.

Ämnesövergripande samarbeten går lättare med UR-program upplever jag. Mänskliga rättigheter är ett ämne som alla ska lära sig om enligt läroplanen. UR-serien om mänskliga rättigheter, All rätt i världen, är jättebra diskussionsunderlag och språngbrädor för att ta reda på mer över ämnesgränserna och i gemensamma projekt.

UR har hjälpt mig att hjälpa elever att anpassa arbetet efter både intresse och förmåga. UR har bidragit till att höja resultaten och motivationen för massor av elever. Keep up the good work!

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium
Författare, konsult, föreläsare, utbildare


Hitta ditt favoritprogram i UR:s utbud på franska och engelska

Årsbästalistan 2014, gymnasiet

Som avslutning på året har vi valt ut våra personliga UR-favoriter 2014. Se det som ett alternativ till Oscarsgalan, men där du hjälper till att utse vinnaren 😀

Vi har nominerat varsitt program. Nu återstår bara för dig att rösta. Här är de nominerade i kategorin gymnasiet.

This poll has been closed.

Rösta på ditt favoritprogram, gymnasiet

Rösta i fler kategorier här!