Etikettarkiv: Lärarnas Riksförbund

30g. Jasmin Andersson & Daniel Darpe │ #dinlärarkollega

”Kunskap är makt, det är så viktigt!”
Jasmin Andersson, lärarstudent

Ett samtal med lärarstudenterna Jasmin Andersson och Daniel Darpe om hur de upplever lärarutbildningen och hur de tänker om sitt framtida yrke som lärare. Jasmin är aktiv i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Daniel i Lärarförbundets dito.

Samtalet spelades in den 25 oktober 2016.

Den här podden är en del av #dinlärarkollega, som också är en porträttserie på vår Instagram. Där delar lärare berättelser och erfarenheter från sin yrkesvardag. Till porträttserien >>

Foto 2016-10-25 14 20 51

Daniel Darpe (tv) och jasmin Andersson (th) tillsammans med Björn och Jenny efter poddinspelning på UR

Lyft det sårbara och mänskliga i att vara lärare

Jag pratade ganska mycket med Anne-Marie Körling under årets Skolforum och jag har bloggat om hennes besök i vår monter här. Vårt sista samtal ägde rum i kaffekön, strax innan Skolforum stängde på tisdagseftermiddagen, och handlade om allt det skamfyllda som läraryrket kan bära med sig. Till exempel att misslyckas med det som alla förväntar sig att en lärare ska klara av, men som man egentligen aldrig har fått lära sig på någon utbildning eller fortbildning. Det kan bland annat handla om att hålla ordning i klassen, fånga elevernas intresse, vara konsekvent i sitt bemötande av eleverna och/eller individanpassa undervisningens innehåll.

– Lösningen är inte att kopiera någon annans framgångsrecept. Vi måste istället våga blotta våra misstag för varandra, diskutera dem och lära av samtalet som uppstår, påpekade Anne-Marie.

Nyfiket frågade jag vad UR kan bidra med i en sådan professionsutvecklande kontext. Anna-Marie Körling svarade:

– UR bör inte bara lyfta goda exempel och superlärare i sina program, utan även visa det sårbara och mänskliga i att vara lärare. Det finns mycket stöd att hämta i det. Att samtala om det svåra, och lära sig därutav, är att utveckla sin profession.

Pedagogens retorik/UR Sexualkunskap/UR

Jag tänker instinktivt att vi redan har några sådana program, men att det uppenbarligen finns behov av fler. Ett exempel är Pedagogens retorik, där fyra lärare diskuterar sin pedagogiska retorik tillsammans med Tina Kindeberg, som är docent i både retorik och pedagogik. Ett annat exempel är Sexualkunskap, där tittaren får följa läraren Sanna i hennes arbete med att ge sina elever en meningsfull sex- och samlevnadsundervisning (något som inte är helt enkelt alla gånger). För rektorer kan Rektorerna erbjuda ett liknande samtalsunderlag och Svenska till varje pris ger en inblick i SFI-lärarens vardag (även om den är inspelad på ett slott).

Rektorerna/UR Svenska till varje pris/UR

Elina Halvarssonordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, är inne på något som liknar det Anne-Marie Körling pratade om. När jag träffade henne på Skolforum efterlyste hon UR-program, som ger en bild av hur det är att vara lärare idag och hur själva utövandet går till i praktiken, både när det lyckas och misslyckas.

– Böcker med teori och utbildningshistoria finns det gott om, men det saknas material om aktuell metodik och didaktik.


Tips på två program med Anne-Marie Körling:

Barn av sitt språk
En bok, en författare – Läraren inom mig

Barn av sitt språk/UR En bok, en författare/UR