Etikettarkiv: Retorikmatchen

#Retorikmatchen i #Almedalen

Retorikmatchen var nog (säger vi helt partiskt, men ärligt, haha) det bästa som hände i Almedalen 2016. Åtta barn och unga mötte åtta politiker i tal om mänskliga rättigheter på UR:s scen vid barnrättstorget. Och vilka tal ungdomslaget levererade, fantastiskt!

Vi har samlat alla tal här, eftersom vi tror att de kan ge idéer till spännande undervisning i retorik och muntlig framställning. En bra Almedalsaktivitet är en aktivitet som även kan ha ett långt efterliv.

Imre Andersson VS Camilla Waltersson Grönwall (Moderaterna) – De talar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nikolaus Wollberg VS Gustav Fridolin (Miljöpartiet) – De talar om rättigheter för nationella minoriteter.

Dusan Marinkovic VS Fredrik Lundh Sammeli (Socialdemokraterna) – De talar om rätten att inte bli diskriminerad.

Lova Olin Berquist VS Ulrika Carlsson (Centerpartiet) – De talar om yttrandefrihet.

Yasmin Musa VS Nooshi Dadgostar (Vänsterpartiet) – De talar om rätten till hälsa.

Olivia Ulfsdotter Mauritzon VS Robert Hannah (Liberalerna) – De talar om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Maida Ali VS Jakob Forssmed (Kristdemokraterna) – De talar om flyktingars rättigheter.

Madelene Camuz Eriksson VS Paula Bieler (Sverigedemokraterna) – De talar om rätten till utbildning.

Så här kommenterar UR:s VD, CHristel Tholse Willers, aktiviteten:

– Alla har rätt att få sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Ändå finns det de som sällan får möjlighet att ta plats, som barn och unga. Det gäller inte minst i Almedalen, och det vill UR ändra på.

Till hela pressmeddelandet >>

Tips på program om retorik på UR SKola: Kom ketchup (år f-3) │ Tungan rätt i mun (år 4-6) │Retorikmatchen (år 4-6) │ Helt blackout (år 7-9) │ Tala ut! (gymnasiet)  │ Inspirationssidan Rätt att tala, vett att lyssna

17. Årsbästalistan 2015 – UR:s bästa program enligt oss

I årets sista podd börjar vi i gnället och hatet för att sedan ta oss över till mer kärleksfulla reaktioner på UR:s program och slutligen landa i att utse UR:s bästa program 2015. Till vår hjälp har vi Eva Berntsson på UR:s kundtjänst. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

årsbästalistan2015


Årsbästalistan 2015 – för motiveringar, lyssna på podden >>

Lärarfortbildning
Vinnare: Lärlabbet
Övriga nominerade: Modersmål på väg

Förskola
Vinnare: Tripp, Trapp, Träd
Övriga nominerade: Kropp och KaninPinos dagbok

Grundskola år f-3
Vinnare: Livet i Mattelandet
Övriga nominerade: Olika ord

Grundskola år 4-6
Vinnare: Retorikmatchen
Övriga nominerade: Lilla aktuellt skola, Nyheter från Junior i P4

Grundskola år 7-9
Vinnare: Gymnasieångest
Övriga nominerade: ARTityd ateljén, Vägen till Nobelpriset, Alors demande!

Gymnasiet
Vinnare: Det handlar om dig
Övriga nominerade: Pop och Politik

Studieförbund och folkhögskola
Vinnare: Låna för livet
Övriga nominerade: Kvinnorna som utvecklade USA

Se även årsbästalistan 2014.

15. #Retorikmatchen 2015 – följ med in i en loosers lounge utan förlorare

Blackebergsskolan från Bromma i Stockholm slutade på en andraplats när Retorikmatchen 2015 avgjordes. Vi tar oss in i loosers lounge och pratar med de tävlande eleverna, deras lärare Yvonne Sigelfeldt och tävlingens projektledare Mats Sundgren. Vad har eleverna lärt sig av att vara med i Retorikmatchen, hur kan lärare använda det i sin undervisning och vad är syftet med programmet?

Anmäl dig till Retorikmatchen 2016 här >>

Retorikmatchen 2015

Retorikmatchen 2015

Retorikmatchen 2015 avgjord – det lärde sig vinnarna från Vallhovskolan

GRATTIS Vallhovskolan i Sandviken till segern i Retorikmatchen 2015!

Här berättar läraren Jessica Jonsson vad eleverna har lärt sig av att vara med:

 

Här hittar du mer från UR om muntlig framställan och retorik samt inspirationssidan Retorik – rätt att tala, vett att lyssna.

Retorikmatchen 2015

Retorikmatchen 2015

Utbildning, bildning och kunskap är viktigare än någonsin!

Erik Fichtelius slutar som VD på UR till sommaren, den 4/6 tackades han av efter sex år och vi passade på att ställa några frågor.

Tack Erik för att du alltid har betonat vikten av lärande och utbildning, UR kommer att sakna dig!

Erik Fichtelius avtackning

Erik Fichtelius avtackning

Det är självklart lite nervöst att intervjua en journalist, som har gjort sig känd för att vara en riktig vass intervjuare själv. Tydligt blev dock att vi i alla fall gjort läxan någorlunda väl. Inga frågor gick att svara ja eller nej på. Så här kära läsare har ni den kanske sista intervjun med Erik Fichtelius i egenskap av UR:s VD.

Nu när du slutar, varför behövs UR?
– Utbildning, bildning och kunskap är viktigare än någonsin. Det har alltid varit ett kärnuppdrag för public service sedan BBC formulerade uppdraget informera, utbilda och underhåll för snart 100 år sen. Men utbildningsuppdraget har internationellt sett fått stryka på foten för underhållningsutbudet. Dock inte i Sverige lika mycket som i andra länder. Genom att utbildningsuppdraget säkrats i svensk public service genom ett eget, självständigt, bolag står Sverige unikt i public service-världen. Även om 5% av licensmedlen är lite, till och med för lite, så innebär det ändå en garanti för att en del av Public services-utbudet är kunskap och utbildning. Detta ändras inte för att jag slutar. Ett rimligt mål är att 10% av avgiftsmedlen för public service går till UR i framtiden. Så länge Sverige inte ligger i topp som utbildningsland behövs UR, och skulle vi hamna i topp behövs vi för att behålla positionen.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit som VD på UR?
– Att vi koncentrerat oss på, och lyft fram, utbildningsdelen i vårt uppdrag. Vi ska inte göra några program om vi inte vet vem som ska lära sig vad och varför. Därmed har vi pedagogik före, under och efter i alla våra projekt. Detta har fått ett starkt stöd i hela samhället, och en nästan enig riksdag (endast Sverigedemokraterna var emot) beslutade ju att ge UR ett stärkt uppdrag och kraftigt ökade resurser inför den sändningstillståndsperiod vi har nu. Det gör att UR är det enda public service-bolag i världen som fått mer resurser och ett utökat uppdrag. Det är jag stolt över. Det har bland annat gjort det möjligt för oss att ”befria” våra program, så att de senaste fem årens programproduktion finns fritt tillgängligt på nätet för alla. Även det är unikt i ps-världen. Enskilda projekt jag är stolt över är Livet i Bokstavslandet, retoriksatsningen som blivit ett årligt inslag i form av Retorikmatchen och UR:s retorikpris, Kina-satsningen, UR Samtiden och En bok en författare. Kunskapskanalen är en viktig del av UR och är jag väldigt stolt över hur bland annat vår inköpsavdelning ständigt ser till att kanalen fylls med spännande kunskapsprogram.

Livet i Bokstavslandet Retorikmatchen/UR

Vad är du mest ångerfull över?
– Att vi inte riktigt fick ”en tiondel till kunskap”, det vill säga att 10% av avgiftsmedlen för public service går till UR. Jag hade också gärna velat få till stånd språkutbildning i kinesiska, eller kinesiska tecken, för de allra yngsta.

Hur tycker du att UR ska jobba framöver för att bli än mer relevanta för skola, utbildning och lärare?
– Utbildningsdelen är vårt huvuduppdrag och där kan vi ständigt förbättra oss. Gör vi inte detta behövs inte UR. Vi gör det genom att organisera oss målgruppsorienterat och utforma våra satsningar utifrån tydliga målgruppsanalyser och målgruppsstrategier. Jag tror på mer företagsövergripande projekt, som arbetar med samma ämne för alla målgrupper på alla plattformar. Ett projektbaserat arbetssätt, men med bevarande av självständighet och kreativitet i en redaktionell kultur. UR:s ekonomi ska också vara starkt decentraliserad.

Avslutningsvis, vilka är dina tre bästa utbildningsprogram?
– Från UR  väljer jag RetorikmatchenUR Samtiden och Bildningsbyrån. Från andra Borta med vinden om det amerikanska inbördeskriget, Konflikt från Sveriges Radio och Historieätarna från SVT

Vår avgående VD är på väg mot det oändliga långt sommarlovet och vi önskar honom lycka till. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta på UR med en så engagerad VD som verkligen satt kunskap och lärande i fokus . Vi skickar med ett stort tack och många lyckönskningar!

David vill sätta geografi på kartan!

Första gången jag mötte läraren David Örbring var i samband med att hans klass deltog i Retorikmatchen. För David var UR en välbekant vän i klassrummet, och när han såg sin klass ta hem vinsten i Retorikmatchen 2012 hade han redan skrivit två handledningar för UR:s räkning. Men vi tar det från början.

David Örbring är utbildad och legitimerad lärare i geografi och svenska för grundskolan och gymnasieskolan. Idag är han doktorand i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Om vad som ledde honom till ett samarbete med Retorikmatchen/URUR säger han själv:

– Ett stort intresse för geografiundervisning ledde mig till samarbete med UR. När jag skrev handledningar för UR arbetade jag som lärare i grundskolan 6-9 på en skola i Karlskrona i Blekinge. Jag hade ansvar för alla samhällsorienterande ämnen och svenska i två årskurser, var mentor och arbetslagsledare.

Sin första kontakt med UR hade han i egenskap av sekreterare i Geografilärarnas Riksförening. David kontaktades av en projektutvecklare på UR som undrade om han ville vara med i en referensgrupp inför ett program och om han Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan/URkanske också ville skriva en handledning till Geografens testamente – Den stora Sverigeresan.

– Och det ville jag ju! Anledningen till att jag ville skriva för UR var dels för att utveckla min egen geografiundervisning, men också för att lyfta upp geografiämnet och göra ämnets potential synligt för alla. En del forskning visar att undervisningen i geografiämnet kan vara relativt traditionell och jag vill gärna bidra till att bryta upp det. Jag vill att handledningarna ska verka som inspiration till hur man ser på undervisning i ämnet och på det sättet ge idéer till lärare som de kan spinna vidare på.

Är det sant?/URDavid har hunnit skriva flera handledningar och gemensamt för alla är att uppgifterna och övningarna ofta handlar om att låta eleverna vara kritiska lyssnare, tittare och granskare. Så är till exempel många övningar i handledningarna till serierna Är det sant? (handledning här) och Mediatiden (handledning här) utformade. Mediatiden/URMen David lyfter också lärarens roll när jag frågar honom om vad han ser som viktiga perspektiv i en handledning.

– Det är flera saker som är viktiga. Att förankra lärarhandledningen i utbildningsvetenskaplig forskning samt de styrdokument som finns är viktigt, men också att skapa möjligheter för att lärarna att göra egna val och lite på lärarnas professionalism.

Det krävs en hel del engagemang och tid för att skriva en handledning så jag kan inte låta bli att fråga David vad det är som gör att han och många andra verksamma pedagoger väljer att hitta utrymme för att ta sig an att skriva handledning mitt i en stressig skolvardag. Vad har arbetet med handledningar gett honom?

– Det var lärorikt på det sättet att jag fick reflektera över min egen undervisning och arbeta kreativt med styrdokumenten. Sedan tycker jag att medier i undervisningen kan bidra till varierad och fördjupad undervisning och därför kändes arbetet angeläget. Genom medier har du tillgång till information på många olika sätt vilket kan göra undervisningen mer intressant. Du kan också arbeta med källkritik och ge elever färdigheter att använda och vara i ett medielandskap.

Levde han som han lärde då? Då, när han fortfarande undervisade.

– Jo då, jag brukade använda UR mycket. Det var ett bra sätt att variera undervisningen och ta Extreme places with Björnulf/URin nya perspektiv. Jag gjorde varianter med både Extreme places with Björnulf (handledning här) och Geografens testamente. I svenska använde jag också flera serier som handlade om litteratur och det svenska språket. Jag använde också program som tog upp mediehantering och hållbar utveckling, berättar David som samtidigt säger att ska han välja en personlig favorit bland UR:s program får det nog ändå bli Geografens testamente

…och det är han nog inte ensam om att tycka.