Etikettarkiv: Skolforum

30h. Tina Holmström │ #dinlärarkollega

”Jag måste samspela med alla lärare på hela lågstadiet kring alla elever.”
Tina Holmström, speciallärare f-3 i Botkyrka kommun

Ett samtal med specialläraren Tina Holmström om läraryrkets utmaningar och glädjeämnen samt hur hennes lärarliv har förändrats över tid, från lärarutbildningen till idag. Tina har tidigare varit både barnskötare och klasslärare i år f-5.

Samtalet spelades in på Skolforum den 30 oktober 2016.

Den här podden är en del av #dinlärarkollega, som också är en porträttserie på vår Instagram. Där delar lärare berättelser och erfarenheter från sin yrkesvardag. Till porträttserien >>

IMG_2034

UR Samtidens föreläsningar om skola och skolutveckling

Jag vet inte om jag ÄNTLIGEN har blivit vuxen, men jag går verkligen igång på UR Samtidens föreläsningar. Varje gång jag ser det fastnar jag. Kunskap från praktiker och forskning är jävligt häftigt. UR Samtiden i mitt hjärta.

2014 producerade UR samtiden 84 föreläsningsserier. Det ger 818 superintressanta föreläsningar inom vitt skilda ämnen. Hade jag haft oändligt med tid hade jag gjort en ordentlig djupdykning, men för den här bloggen tvingas jag välja. De här sju föreläsningsserierna rekommenderar jag alla som är intresserade av skola, skolutveckling och utbildningspolitik.

Framtidens läromedel, inspelat den 8 oktober 2014 på Stockholmsmässan. Arrangör: Conductive.

Föreläsningar från konferensen Framtidens läromedel. Här får lärare inspiration till att utveckla lektioner som motiverar och engagerar. Tips ges på nya digitala verktyg och plattformar som kan användas i undervisningen.

karinn

Medverkande: Ann Hellenius, Karin Nygårds, Jessica Paulsson, Johan Bang, Ulrika K Engström, James Nottingham

Skolforum, inspelat 27-28 oktober 2014 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

UR Samtiden - Skolforum 2014/UR

Föreläsningar från Skolforum 2014 som vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare samt studenter. Vi får lyssna till den senaste pedagogiska forskningen samtidigt som vi får med oss användbara verktyg som kan appliceras på den egna undervisningen.

Medverkande: Lena Lundgren, Minna Thullberg, Christina Wikström, Eva Björklund, Anders Tyrland, Daniel Ljungstig, Lena Lingman, Martin Viklund, Malin Hugander, David Lifmark, Annelie Johansson, Camilla Grönvall, Ann Nygren

Skola på vetenskaplig grund, inspelat 22-23 oktober 2014 i Högskolan i Jönköping. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Konferens där vi får ta del av svensk och internationell forskning om skolan. Professorer från prestigeskolor i Singapore, Hongkong och Korea delar med sig av sina erfarenheter tillsammans med lärare från Jönköping och Ängelholm.

UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund : Lärandets mysterium/UR

Medverkande: Tomas Kroksmark, K.S. Leung, Lee Sing Kong, Pertti Kansanen, Ference Marton, Okhwa Lee, Kjell Wahlström, Frida Wiren, Rebecca Johansson

Lärandets nya landskap, framtidens lärande: Lärandets nya landskap. Inspelat 5 februari 2014.  Arrangör: Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen).

Dagens skola är utformad för ett helt annorlunda samhälle än vi lever i idag. Vi kan inte längre tro att vi någonsin är färdigutbildade. Samtidigt erbjuder digitala verktyg kreativa lösningar för de lärare och elever som har kompetensen som krävs för att använda dem. Det är några utgångspunkter för detta seminarium om framtidens lärande.

ursamlarandetsnyalandskap

Medverkande: Valerie Hannon, Mark West, Jan Hylén, Elias Giertz, Bo Jansson, Jan Gulliksen, Marie Andersson, Martin Claesson,  Agnes Stenqvist, Arvid Lindmark, Matz Nilsson, Ove Jobring, Britt-Marie Hagman, Katarina Lycken Rüter,  Tomas Kroksmark, Eva-Lis Sirén, Edward Jensinger, Peter Becker

Framtidens skolpolitik, inspelat i januari 2014. Arrangör: Steinbergs utbildning.

Författaren och pedagogen John Steinberg har varit verksam som föreläsare och studiedagsledare i 40 år. Han bjuder in till en konferens om framtidens skolpolitik.

ursamframtidensskolpolitik

Medverkande: Kristina Björn, Gustav Fridolin, Marie Carlsson, John Steinberg, Edna Eriksson, Gunilla Essén

Att utveckla skolan, arrangör: Skolverket.

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor. Tillgången till kompetenta lärare behöver säkras. Skolor och huvudmän behöver långsiktighet. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram vid sin aktualitetskonferen i Malmö i januari 2014.

ursamattutvecklaskolan

Medverkande: Kjell Hedvall, Anna Ekström, Christina Månsberg, Jenny Kallstenius, Erik Nilsson, Niclas Westin, Anders Fredriksson, Charlotte Wieslander, Ulrika Lundqvist, Bo Kristoffersson, Helén Pettersson Jangen, Ann-Sofie Hammargren

Skolbibliotek, inspelad på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten.

En nationell konferens om bland annat hur forskare och praktiker kan utveckla skolbibliotek och hur skolbibliotekarier kan arbeta läsfrämjande i skolan.

skolbibliotek

Medverkande: Elin Luccasi, Cecilia Gärdén, Barbro Westlund, Johanna Pettersson, Joakim Björkman, Piroska Bakran, Sofie Samuelsson, Johanna Lindbäck, Christian Jerhov, Maria Schvedin, Olof Sundin, Matz Nilsson


Vill du tipsa oss om ditt arrangemang? Hör av dig till UR Samtident: samtiden@ur.se

När vi fick kärlek av Anna Ekström på Skolforum

Om UR är lyhörda för lärarprofessionen kan det, som i fallet med Idrottslärarens drömmar och dilemman, generera kärlek från ingen mindre än Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Idrottslärarens drömmar och dilemman/UR

Vi möttes i ett handslag under Skolforum och hon var väldigt snabb med att deklarera sitt gillande. Ett fantastiskt fint kvitto för alla inblandade. Bra jobbat!

Det vet man ju hur morötter är!

Det här med normer alltså. Svårt att få syn på. Jag har väl inga fördomar? Och vad då, trångsynt? Nä. Inte jag. Eller?

På Skolforum i måndags passade jag på att lyssna till Hanna Glans, VD och genusvetare från EQO – Equal opportunities, som tilsammans med sina kollegor Mattias Hansson och Bettina Rother utvecklat spelet Normvärk. Hanna pratade om hur lätt det kan vara att fastna i normfällan och hur svårt det kan vara att få syn på sin egen normkompass (min tolkning).

Att diskutera värderingar och normer i kollegiet kan tyckas självklart, men ärligt talat, det kan bli obekvämt. Vem initierar diskussionen? Vem har ”rätt” åsikt? Men också; får jag tycka vad jag vill på min arbetsplats? Jag tänker att vi vuxna måste börja med vår egen normkompass för att kunna stötta barnen i att få syn på sina egna värderingar och normer.

Hotell Kom som du är/UR

På UR har vi länge arbetat med program kring normer/värderingar och har nu en hel del program, för både barn och vuxna, samlade under rubriken Värdegrund.

Hotell Kom som du är för år f-3 är till exempel ett program vars syfte är att skapa diskussion om fördomar och intolerans. Vad uppfattar vi som olikt? Och hur olika tillåter vi andra människor att vara oss själva? Till serien finns ett förord till dig som pedagog.


PS. Hanna Glans berättade att kvinnor i USA i början på förra seklet sällan tilldelades rollen som cheerleader. Fram till 1930-talet var det förunnat främst män (och en fjäder i hatten dessutom). En omtalat duktig sådan var USA:s forne president Ronald Reagan. Normer kan förändras – och vi med dem.

Lyft det sårbara och mänskliga i att vara lärare

Jag pratade ganska mycket med Anne-Marie Körling under årets Skolforum och jag har bloggat om hennes besök i vår monter här. Vårt sista samtal ägde rum i kaffekön, strax innan Skolforum stängde på tisdagseftermiddagen, och handlade om allt det skamfyllda som läraryrket kan bära med sig. Till exempel att misslyckas med det som alla förväntar sig att en lärare ska klara av, men som man egentligen aldrig har fått lära sig på någon utbildning eller fortbildning. Det kan bland annat handla om att hålla ordning i klassen, fånga elevernas intresse, vara konsekvent i sitt bemötande av eleverna och/eller individanpassa undervisningens innehåll.

– Lösningen är inte att kopiera någon annans framgångsrecept. Vi måste istället våga blotta våra misstag för varandra, diskutera dem och lära av samtalet som uppstår, påpekade Anne-Marie.

Nyfiket frågade jag vad UR kan bidra med i en sådan professionsutvecklande kontext. Anna-Marie Körling svarade:

– UR bör inte bara lyfta goda exempel och superlärare i sina program, utan även visa det sårbara och mänskliga i att vara lärare. Det finns mycket stöd att hämta i det. Att samtala om det svåra, och lära sig därutav, är att utveckla sin profession.

Pedagogens retorik/UR Sexualkunskap/UR

Jag tänker instinktivt att vi redan har några sådana program, men att det uppenbarligen finns behov av fler. Ett exempel är Pedagogens retorik, där fyra lärare diskuterar sin pedagogiska retorik tillsammans med Tina Kindeberg, som är docent i både retorik och pedagogik. Ett annat exempel är Sexualkunskap, där tittaren får följa läraren Sanna i hennes arbete med att ge sina elever en meningsfull sex- och samlevnadsundervisning (något som inte är helt enkelt alla gånger). För rektorer kan Rektorerna erbjuda ett liknande samtalsunderlag och Svenska till varje pris ger en inblick i SFI-lärarens vardag (även om den är inspelad på ett slott).

Rektorerna/UR Svenska till varje pris/UR

Elina Halvarssonordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, är inne på något som liknar det Anne-Marie Körling pratade om. När jag träffade henne på Skolforum efterlyste hon UR-program, som ger en bild av hur det är att vara lärare idag och hur själva utövandet går till i praktiken, både när det lyckas och misslyckas.

– Böcker med teori och utbildningshistoria finns det gott om, men det saknas material om aktuell metodik och didaktik.


Tips på två program med Anne-Marie Körling:

Barn av sitt språk
En bok, en författare – Läraren inom mig

Barn av sitt språk/UR En bok, en författare/UR

UR ska inte berätta för lärarna hur de ska göra!

Inför Skolforum var det en programpunkt som lockade mig mer än alla andra, nämligen Jakten på framtidens skola med Anne-Marie Körling. Jag tilltalades av idén att i grupp besöka olika utställare och samtidigt diskutera allas olika (eller lika) intryck. Givetvis var jag för sen med min anmälan. FULLBOKAT, vid båda tillfällena. Alternativet (läs: lösningen) blev att bjuda in Anne-Marie och hennes två grupper till UR:s monter. Hon tackade ja och jag fick därmed möjligheten att delta i samtalen båda dagarna.

I ärlighetens namn diskuterade vi inte så mycket framtid. Vi pratade mest om lärarprofessionen och att den måste få vara avgörande för hur läraren väljer att använda UR:s program (eller andra lärresurser och läromedel) i sin undervisning.

Skolforum med Anne-Marie Körling

– UR:s program ska inte berätta för lärarna hur de ska göra, lärarna ska använda programmen så som det passar deras idéer om undervisningen bäst, underströk Anne-Marie Körling och fick medhåll från övriga.

Flera av lärarna vittnade överensstämmande om hur programmens ursprungliga dramaturgi helt kan omkullkastas när de når klassrummet. Pausknappen verkar till exempel användas flitigt i syfte att diskutera och förtydliga det upplevda tillsammans med eleverna. En del berättade också näst intill lyriskt om hur UR:s klippfunktion låter dem välja (och välja bort) vissa delar ur helheten.

I anknytning till detta betonade Anne-Marie vikten av att lärare kommunicerar sin profession till andra aktörer, till exempel UR, och framförallt med varandra:

– Det är i ett erfarenhetsutbyte vi kan mötas och lära av varandra. Hur gör du? Hur gör jag? Hur fungerar det? Och varför? Ett pedagogiskt möte där professionen får det primära utrymmet.

Kloka ord, och något som UR måste arbeta aktivt med hela tiden, tänker jag. Det bästa sättet för UR att göra relevanta program är att lära av dem som vi producerar för, samt av våra misstag.

För misstag kan vi ju alla göra, eller hur? Se bara vad som hände under Guldäpplets prisceremoni. Att tillkännage fel vinnare kändes, när det hände, både grymt mot Jacob Möllstam och lite (nej, väldigt) pinsamt för prisutdelarna. Mina tankar vandrade direkt till Australia’s Next Top Model, som alla har sett va? Skönt att Jacob reagerade lika ädelt och respektfullt som den vinstsnuvade toppmodellen!

Grattis till er alla, Karin Nygårds, Jacob Möllstam (som får en extra kram), Ulrika Jonson och Ylva Pettersson!