Etikettarkiv: Sverigedemokraterna

#Retorikmatchen i #Almedalen

Retorikmatchen var nog (säger vi helt partiskt, men ärligt, haha) det bästa som hände i Almedalen 2016. Åtta barn och unga mötte åtta politiker i tal om mänskliga rättigheter på UR:s scen vid barnrättstorget. Och vilka tal ungdomslaget levererade, fantastiskt!

Vi har samlat alla tal här, eftersom vi tror att de kan ge idéer till spännande undervisning i retorik och muntlig framställning. En bra Almedalsaktivitet är en aktivitet som även kan ha ett långt efterliv.

Imre Andersson VS Camilla Waltersson Grönwall (Moderaterna) – De talar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nikolaus Wollberg VS Gustav Fridolin (Miljöpartiet) – De talar om rättigheter för nationella minoriteter.

Dusan Marinkovic VS Fredrik Lundh Sammeli (Socialdemokraterna) – De talar om rätten att inte bli diskriminerad.

Lova Olin Berquist VS Ulrika Carlsson (Centerpartiet) – De talar om yttrandefrihet.

Yasmin Musa VS Nooshi Dadgostar (Vänsterpartiet) – De talar om rätten till hälsa.

Olivia Ulfsdotter Mauritzon VS Robert Hannah (Liberalerna) – De talar om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Maida Ali VS Jakob Forssmed (Kristdemokraterna) – De talar om flyktingars rättigheter.

Madelene Camuz Eriksson VS Paula Bieler (Sverigedemokraterna) – De talar om rätten till utbildning.

Så här kommenterar UR:s VD, CHristel Tholse Willers, aktiviteten:

– Alla har rätt att få sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Ändå finns det de som sällan får möjlighet att ta plats, som barn och unga. Det gäller inte minst i Almedalen, och det vill UR ändra på.

Till hela pressmeddelandet >>

Tips på program om retorik på UR SKola: Kom ketchup (år f-3) │ Tungan rätt i mun (år 4-6) │Retorikmatchen (år 4-6) │ Helt blackout (år 7-9) │ Tala ut! (gymnasiet)  │ Inspirationssidan Rätt att tala, vett att lyssna

#ÄrDetSant #Almedalen? Vad gör vi där?

Det närmar sig! Vi ska till Visby och källkritiskt granska Almedalsveckan tillsammans med elever från Eskelhem skola på Gotland. Under vårterminen har de arbetat mycket med källkritik och MIK utifrån UR:s program Är det sant? (något som man kan läsa om här) och Almedalen blir den perfekta platsen för dem att praktisera delar av vad de har lärt sig. Eleverna kommer att filma intervjuer med politiker, myndighetspersoner, press och allmänhet för att se hur medie- och informationskunniga de är. Filmerna kommer sedan att samlas i spellistan nedan samt publiceras på våra social medier under #ÄrDetSant #Almedalen.

Syftet med aktiviteten är att låta unga komma till tals och belysa vikten av att vara medie- och informationskunnig för att kunna förstå, verka samt utöva sina rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Läs mer om samarbetet i UR:s avsiktsförklaring och Eskelhem skolas avsiktsförklaring (skriven av elevernas lärare Marie Andersson).

Vi hoppas att alla som läser detta stöttar eleverna i deras arbete, något som är möjligt att göra på flera olika sätt:

  1. Om du är på plats: under tisdagen delar vi ut t-shirts till de som vill hjälpa eleverna att synas i vimlet. Från 9:00 finns vi på Barnrättstorget. Möt oss där! Vi har ett begränsat antal så först till kvarn gäller.
  2. Dela och kommentera elevernas filmer/foton under #ÄrDetSant #Almedalen. Eller, ännu bättre, bidra med egna källkritiska foton, funderingar och uppdateringar under #ÄrDetSant #Almedalen.
  3. Ladda hem vår kampanjbild här och låta den pryda din egen Twitter eller Facebook under Almedalsveckan: bild för Twitters sidhuvud │ bild för Facebooks sidhuvud │kvadratisk bild

Klara att intervjuas av eleverna är: Annie Lööf, Centerpartiet │ Gustaf Fridolin, Miljöpartiet │ Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet │ Aida Hadzialic, Socialdemokraterna │ Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna │ Camilla Waltersson Grönwall, Moderaterna │ Christer Nylander, Folkpartiet │ Stefan Jakobsson, Sverigedemokraterna │ Martina Wagner, Statens medieråd │ Hanna Berheim, Westander │ Ulf Hammarlund, Gotlands tidningar │ Ulrica Fransson Ingelmark, Gotlands Allehanda │ Mats Pettersson, helagotland.se

Dessutom kommer P4 Gotland och SVT Öst att göra inslag om elevernas arbete!

Vi ses på Barnrättstorget tisdagen den 30/6 eller hela Almedalsveckan på sociala medier! Bli medie- och informationskunnig med UR!

Är det sant?/UR

Är det sant? (år 4-6)

Mediatiden/UR

Mediatiden (år 7-9)

Medialized/UR

Medialized (gymnasiet och äldre)


#ÄrDetSant #Almedalen är bara en av flera aktiviteter som UR är involverade i under Almedalsveckan. Parollen för allt vi gör är bli medie- och informationskunnig med UR.

Kan en sverigedemokrat arbeta inom svensk skola?

”Kan en sverigedemokrat arbeta inom svensk skola? Tänker, eller ens kan, vederbörande kompromissa vad gäller läroplanernas direktiv och därmed låta sina värderingar stå tillbaka under arbetstid? Eller tänker hen gå emot de direktiv som gäller för den svenska skolan?”

De frågorna ställde Göran Brante och Marie Wiberg på SvD Brännpunkt den 27 september i år, ett debattinlägg som replikerades av sverigedemokraten Richard Jomshof den 2 oktober.

I onsdags ställde vi frågan, kan en sverigedemokrat arbeta inom svensk skola, till knappt 200 lärare i Göteborg, när UR tillsammans med Världskulturmusset och GR Utbildning anordnade en kväll om tolerans, yttrandefrihet och lärande.

85 lärare hann/ville svara. 63% av dem svarade nej. 37% svarade ja.

Varför vi ställde den frågan? Vi ville helt enkelt veta hur andra lärare resonerar, eftersom vi själva diskuterar liknande frågor tämligen ofta. Det blir för oss uppenbart att lärare, som alla andra, tycker ganska olika och ibland helt motsatt varandra. Lägg därtill att skolan även är full med elever, som självklart bär med sig en mängd olika åsikter och tyckanden.

En lärare ska, enligt asvnitt 2.1 i Lgr 11, ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,” vilket i sig själv är ganska svårt att göra. I formuleringen ligger det till exempel en antydan om objektivitet, som inte alltid känns helt enkel. Samtidigt ska läraren ”aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” och det senare går ibland inte ihop med det förra. De ”skiljaktiga värderingarna” kan, enligt vår erfarenhet, vara både kränkande och diskriminerande. Vi har alla tre upplevt många klassrumsdiskussioner som spårat ur, bland annat när religiös övertygelse krockar med någons sexuella läggning, eller när abortmotståndare och elever som gått igenom en abort drabbar samman. Dessutom har vi alla stått både villråda och bortgjorda när diskussioner om jämställdhet blivit både hetsiga och råa. I svåra frågor där många tycker olika är det svårt att eliminera sina egna värderingar och inte vara normerande.

De obekväma/UR

På Världskulturmuseet i onsdags visade vi klipp ur UR:s De obekväma, Välkomna nästan allihopa, Alltid fick man höra ”Jävla zigenare” och kommande Diktatorn (premiär 28 oktober).* Det gav oss ett ganska obekvämt, men väldigt berörande, meningsutbyte där röster från Sverigedemokrater, rasister, nazister, romer och personer som arbetar för att bekämpa rasism blandades. Tanken var att visa hur man med berättelser och gestaltningar kan starta diskussioner och redovisa skiljaktiga värderingar, utan att börja hos sig själv eller sina elever. Vi ville också visa att man med dessa klipp och tv-program kan plocka in debatter och diskussioner från omvärlden/samhället i klassrummet relativt snabbt och enkelt. Det gör kanske inte själva samtalet lättare, men det ger i alla fall eleverna (och läraren) en chans att sätta sig in i hur andra tycker och tänker innan de egna åsikterna formuleras.

Välkomna nästan allihopa/UR

Christer Mattsson, kvällens huvudtalare och grundare av Toleransprojektet, skrev så här i septembernumret av Pedagogiska magasinet (länken går till samma artikel i Skolvärlden):

”I mitt klassrum har alla elever alltid fått uttrycka det de tänker och känner så länge de inte avsiktligt vill skada någon. Det betyder inte att jag inte har elever som tar illa upp av de röster som gör sig gällande. Men återigen blir klassrummet en plattform för att lära sig om hur man hanterar samhällets inneboende konflikter.”

Under sitt föredrag framhöll även Christer Mattsson berättelsen som en väg in i det svåra samtalet och slutligen till tolerans. Det handlar, enligt honom, om att eleverna ska få möjlighet att leva sig in i andra situationer, identiteter och miljöer än de redan välkända. Ett av hans säg under kvällen får bli början på avslutningen av detta blogginlägg:

– Vi måste få eleverna att bli nyfikna, att fråga istället för att påstå, och för det behöver man vara en god berättare med en stor portion humor och självdistans.

Vi vill tacka alla som närvarade på Världskulturmuseet i onsdags (och självklart alla som orkat läsa ända hit). Många ville direkt börja prata med sina kollegor om värdegrundsfrågor och skolans demokratifostrande uppdrag. Vi hoppas innerligt att era skolor kan ge er den tiden och här är lite smått och gott att ta med sig in i de samtalen:

  • Pdf med programtips för år 7-9, gymnasiet och äldre, framtagen speciellt för onsdagskvällens tema om tolerans, yttrandefrihet och lärande. Klicka på önskat program i pdf:en för att komma direkt till det på UR.se
  • Se Christer Mattsson i Tolerans och respekt och/eller Hur bekämpas extremisim från UR Samtiden
  • Undersök dina och elevernas demokratiska rättigheter och värderingar i Maktfaktorn
  • Läs DN:s artikel Twitter förändrar demokratin där Erik Andersson bland annat uttalar sig så här: ”Skolan måste bli bättre på att lyfta kontroversiella ämnen – och samtidigt skapa ett klimat i klassrummet där eleverna känner att de kan uttrycka olika åsikter. Det måste få uppstå ideologiska spänningar mellan flera perspektiv […] Lärare ikläder sig alldeles för ofta rollen som ”normfördelare” och stakar ut vad eleverna ska tycka i ett ämne. Eller också blir de ”avvisare” som lägger locket på när åsikterna blir för brännande.”
  • Läs Sex av tio lärare möter rasism i klassrummet i Skolvärlden

*Du vet väl att du kan skapa egna klipp i alla program som finns på UR.se? Vi visade följande klipp under kvällen. De Obekväma: klipp; Välkomna nästan allihopa: klipp1 , klipp 2, klipp 3, klipp 4; Alltid fick man höra ”jävla zigenare”: klipp